Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín připravil více akcí, jimiž si Týden pěstounství připomeneme. Je mezi nimi výstava, reklamní spoty a osobní poděkování, ale také v neposlední řadě výzva k těm, kdo si přejí o pěstounské péči dozvědět více a třeba i rozšířit řady pěstounů na Jičínsku.

Pěstounská péče je jednoznačně lepším řešením než svěření dítěte do ústavní výchovy, například do dětských domovů. Pouze díky velké ochotě a přívětivosti pěstounů nemuselo jít od roku 2012 žádné nemluvně na Jičínsku do ústavní výchovy. Za toto obrovské nasazení, které s sebou nese nemalé emociální vypětí, si pěstouni zaslouží hluboké díky. V rámci Týdne pěstounství starosta města Jan Malý a tajemník městského úřadu Peter Bareš pozvali všechny občany, kteří se zapojují do zprostředkované pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu, k osobnímu setkání. Uskuteční se dne 24. září v prostorách radnice na Žižkově náměstí. Na místě se jim dostane osobního poděkování.

Součástí Týdne pěstounství je nejenom poděkování, ale také osvěta pro ty, kteří uvažují o tom stát se pěstouny. Od 10. září do začátku října bude ve vestibulu jičínského Biografu Český ráj k vidění výstava Jsem pěstoun. Sbírka plakátů zobrazuje občany v běžné činnosti nebo zaměstnání, přičemž všichni jsou zkušenými pěstouny. Textová část potom popisuje, co pro ně tato činnost znamená a jakým způsobem se k ní dostali.

A dále, nedávno zrekonstruovaný Biograf Český ráj bude až do října před filmovými projekcemi promítat 20vteřinové spoty. Podívat se na ně můžete na webu http://hledamerodice.cz/tv-spoty/. Vystupují v nich herci Saša Rašilov, Ondřej Vetchý a David Švehlík. Rozpustilou formou upozorňují na jedinečné zážitky, které jsou možné pouze v rodině. „Hledáme rodiče, kteří jsou ochotni darovat lásku a pochopení,“ uzavírá vypravěč každou z reklam.

Monika Stránská.
Rozhovor s náhradní maminkou Monikou Stránskou, první pěstounkou v kraji

Pěstounská péče má několik podob. V nedávné historii byl zlomový rok 2012, kdy právně vznikla tzv. pěstounská péče na přechodnou dobu (PPD). Oproti běžné pěstounské péči je stanovena maximálně na jeden rok. Přinesla zásadní změnu. „Od doby, co funguje PPD, nešlo žádné malé dítě do ústavního zařízení. Od roku 2012 se do těchto zařízení dostanou pouze děti starší, které v řadě případů ani nechtějí jít do pěstounské rodiny nebo děti těžce zdravotně postižené, které ve většině případů jsou odkázány na stálou pomoc v zařízeních, tedy takovou pomoc, kterou rodiny nejsou schopny vlastními silami zajistit. Dále to jsou děti tzv. kurátorské, tedy děti s vážnými poruchami chování a trestnou činností. Ti o umístění do PPD mnohdy nestojí a ve většině případů mají i rodiče, kteří mají zájem jejich situaci řešit,“ vysvětluje Ivana Jandová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín.

V současné době je v pěstounské péči v Jičíně 66 dětí, z toho ve zprostředkované péči jich je 20, v péči prarodičů 35 a u jiných příbuzných 11. Co se týká výše zmíněné PPD, v Jičíně je v ní 5 dětí, přičemž u 3 probíhá řízení o svěření do dlouhodobé pěstounské péče. Od roku 2012 požádalo MěÚ Jičín 14 potenciálních pěstounů o zařazení do PPD, avšak pouze 5 uspělo. Jičín má nyní 4 pěstounky na PPD – pátá pěstounka se rozhodla vykovávat dlouhodobou pěstounskou péči. Ač je služba otevřena i mužům, v PPD jsou na Jičínsku zatím pouze ženy.

Ve vestibulu biografu budou volně k rozebrání informační letáčky s kontakty na referentky úseku sociálně-právní ochrany dětí v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jičín.

Ilustrační foto
Den pěstounů v Nové Pace

Chcete-li se zeptat na cokoliv týkající se pěstounské péče, referentky vám vše rády vysvětlí:

Ivana Jandová, tel.: 493 545 257, jandova@mujicin.cz
Mgr. Iva Benešová, tel.: 493 545 258, benesova@mujicin.cz
Bc. Zuzana Flégrová, tel.: 493 545 248, flegrova@mujicin.cz
Mgr. Eliška Helikarová, tel.: 493 545 235, helikarova@mujicin.cz

Jan Jireš