V rámci výuky předmětu Pracovní činnosti vyrábějí chlapci 7. a 8. ročníků naší školy tři povinné výrobky v průběhu školního roku: jeden ze dřeva (plátovaná podložka, úhelník, krabička…), druhý z kovu (nýtovaný úhelník, plechová krabička, otvírač korunkových uzávěrů lahví) a třetí z plastu (lžíce na boty, naběračka na kompot nebo stojánek na tužky). Kluci se tak naučí pracovat s nejběžnějšími materiály a používat pracovní nástroje i ochranné pomůcky. Zabývají se také teorií (rozdělení a druhy materiálů, bezpečnost práce).

Dobře víme, že teorie je sice potřebná, leč nakouknutí do praxe opravdu leckomu otevře oči. Naši žáci mají možnost vidět skutečnou výrobu. Pravidelně navštěvujeme pilu Fidrmuc v Železnici, truhlářskou dílnu ISŠ Semily v Jičíně, strojírenské závody Seco Group a Vapos Jičín. Se zpracováním plastů v praxi se seznámíme v podnicích LPM a PFT v Jičíně.

Jako prémii školního roku 2008/2009 si 11. června prohlédli výrobu automobilů ve ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav. Průvodkyně jim ukázala motorárnu a také přímo výrobnu Octavií. Kluci na vlastní oči viděli, jak to chodí v opradu velké továrně, mohli se zeptat přímo lidí z provozu na výhody i nevýhody takového zaměstnání. Možná že mnozí z nich si v budoucnu takovéto řemeslo vyberou. Jistě dobrá inspirace.

Na tyto exkurze jsme dostali díky spolupráci krajské hospodářské komory v rámci projektu VOLBA POVOLÁNÍ nezanedbatelný finanční příspěvek. Naše škola se zapojila do tohoto projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky; umožňuje žákům a studentům základních a středních škol v kraji, které se přihlásily do projektu, navštívit technicky zaměřené firmy a poznat tak řadu profesí a pracovních prostředí.

Naši žáci se také podíleli na literární soutěži a soutěži o nejlepší výrobek, které byly vyhlášeny v rámci projektu VOLBA POVOLÁNÍ a jsou jednou z mnoha aktivit, kterými chce krajská hospodářská komora podpořit zájem mládeže o technické profese. Do krajského kola literární soutěže postoupila i práce Hany Martínkové ze 7.D. (ZŠ 17. listopadu Jičín)