„Pasportizace nám řekne, v jakém stavu kolej je a co bude nutné udělat, aby byl objekt provozuschopný. Zprůhlední nám současný stav objektu a podle toho budeme zvažovat, jak a které části opravit a jak je dále využívat, případně pronajímat," uvedl starosta Jan Malý.

Tajemník města Peter Bareš poukazuje, že kolej za stávající situace nelze poskytnout do výpůjčky nebo jiného režimu.

Podle místostarosty Jana Jiřičky by město mohlo v rámci pasportizace změnit i účel využití některých částí stavby. Pasportizace by také městu měla umožnit pronájem částí objektu případným zájemcům a také to, že by se v objektu mohly konat jednorázové akce, například u příležitosti Valdštejnských slavností.

Zatím posledním pokusem o využití koleje je projekt vzdělávacího centra Balbineum, za nímž stojí například bývalý ředitel jičínského muzea Jaromír Gottlieb. Projekt však zatím nenašel vhodný dotační titul, takže by se mohl podle Jiřičky využít jen z omezené části.

„Uskutečnění projektu Balbineum má z našeho pohledu dvě varianty. První, která počítala s tím, že bude založen příslušný vzdělávací institut a získány evropské dotace, byl odložen a z mnoha důvodů je jeho realizace problematická," informoval Jičínský deník Jaromír Gottlieb.

Tvůrci projektu Balbineum nyní předložili radním druhou variantu. Ta je založena na postupné rekonstrukci koleje převážně z rozpočtu Jičína a dílčích grantů a účelových dotací.

„Při rozlehlosti daného objektu je to samozřejmě cesta na desetiletí. Nicméně jsme přesvědčeni, že je nutno s rekonstrukcemi začít, vždyť objekt je prázdný více jak pětadvacet let a toho času jen stojí a chátrá," upozorňuje Gottlieb na stav objektu.

Druhá varianta projektu Balbineum, plánovaná na období 2016 – 2018, je založena na zpřístupnění jen několika prostor koleje k jednorázovým, především sezónním programovým akcím. „Mělo by to být období postupného zformování a nalezení názoru na nejúčelnější využití objektu, a to jak ze strany vlastníka, tak i aktérů Balbinea a k následnému zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého objektu," pokračuje Jaromír Gottlieb.
Podle iniciátorů projektu přišlo zpracování pasportizace ve správný čas.

„Bude totiž vycházet po dohodě s městem z toho, co jsme schopni během příštích tří let v koleji programově zajistit, a v rozsahu prostor, které k tomu budeme nutně potřebovat," hodnotí krok radnice Jaromír Gottlieb.

Priority Balbinea v rozmezí tří let jsou dvě. Vytvořit koncepci působení Balbinea v této konkrétní době a v daném prostoru a v podstatě ještě v provizorních podmínkách, to je vytvořit realizační tým, okruh lektorů, spolupracovníků, dobrovolníků, realizovat program, který by představoval první etapu činnosti Balbinea. Dále zpřístupnit druhé nádvoří koleje včetně dvou až tří místností v přízemí, kde by měly být dílna a výhledově i expozice.
Je ale také na rozhodnutí zastupitelstva, zda bude v budoucnu těmto krokům nakloněno a najdou se pro ně peníze.

„Otázku peněz zatím město neřešilo. Je jasné, že bude muset vložit do Jezuitské koleje finance stejně jako do Valdštejnské lodžie. Balbineum se bude zároveň ucházet o granty na svoji činnost," dodává místostarosta Jan Jiřička.

Otázku, proč se pasportizace neprovedla už v minulosti, zodpověděl místostarosta Petr Hamáček: „Bez pasportu nemůžeme s objektem nakládat, a proč to děláme až teď? Protože jsme se k tomu nyní dostali a nikdo to před tím neudělal. Příčinou je i zájem Balbinea. Kdyby tento podnět nepřišel, tak by se pasportizace v této chvíli nezadala."

Pro plánovanou přestavbu koleje na vědeckotechnický park nebyl pasport potřebný, ale k současnému využití je bezpodmínečně nutný.
Radnice také připouští, že investory či provozovatele pro oživení chátrající historické jezuitské koleje v centru Jičína by mohla hledat specializovaná firma. Radnice chce získat inspiraci v Opočně, kde možné investory pro bývalou nemocnici či klášter vyhledává Česká spořitelna.

Samotný Jičín nemá na nákladnou obnovu a rekonstrukci rozsáhlé koleje peníze. Dosavadní projekty na oživení prázdného objektu skončily bez výsledku.

Nejnadějnějším záměrem využití koleje byl projekt výstavby vědeckotechnického parku. Na přestavbu za několik stovek milionů korun mělo město i sehnanou evropskou dotaci čtvrt miliardy korun. Zastupitelé nakonec od projektu v roce 2012 ustoupili. Kritici poukazovali hlavně na to, že by se město kvůli stavbě muselo výrazně zadlužit.