I východ Čech realizoval díky finančním evropským tokům řadu investic, připomeňme například projekt Hořice – město bez bariér za 160 milionů korun. Ne vždy se však podařilo dotace využít. Za přispění evropských peněz mělo dojít k přestavbě jezuitské koleje v Jičíně ve Valdštejnův vědeckotechnický park.

Obrovský historický komplex v centru města ale dále chátrá, protože zastupitelé na podzim 2012 zamítli čerpání dvousetmilionové dotace z Evropské unie.

Odpůrci se zalekli celkových peněžních nákladů, učiněných chyb v administraci projektu a nevyužitelnosti výsledné stavby. Co s kolejí bude teď? Město asi bude muset zahájit vlastními silami financovanou, dlouhodobou rekonstrukci.