Už podruhé hostilo město zástupce italského sdružení Comunita Montana Alto Basento, s nímž spolupracuje na mezinárodním projektu podporovaném Evropskou unií. Cílem je propagace a využívání kulturního dědictví propojením přírodních, historických a kulturních zdrojů území. Náklady jsou zhruba 200 tisíc eur, Jičín se podílí na své části 2,5 procenta.

Italský projekt

Italové představili park Grancia, který se sice nachází mimo turistické trasy, ale přesto přilákal od června do září 50 tisíc návštěvníků. Přibližuje kulturu celé oblasti, především historii banditů. Novou atrakcí bude unikátní lanový systém, který propojuje ve vzdálenosti 1,5 km dvě vesnice. Zájemci pak „letí“ i stodvacetikilometrovou rychlostí nad horským údolím, v nejvyšším bodě se vznášejí 400 metrů nad zemí. „Od 24. června nabídneme velmi silný zážitek, moderní způsob vyžití,“ uvedl Claudio Paterno.

Centrum kraje

Výstupem českého projektu bude technická dokumentace a studie proveditelnosti pro Evropské konferenční a vzdělávací centrum v objektu bývalé jezuitské koleje. Jičín by se tak měl stát významným centrem Královéhradeckého kraje. Cílem je umožnit vzdělávání expertů a státních zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu a zprovoznit jezuitskou kolej.
Letos by měla být podána žádost o finance, v roce 2008 zahájena rekonstrukce a v roce 2010 uvedena kolej do provozu. Nabídnout by měla prostory pro výuku (3 posluchárny pro 80 studentů), konferenční sál pro 350 posluchačů, ubytování (120 lůžek) a prostory pro doplňkové služby jako knihovna, kavárna, kopírování. Vzdělávat by se zde mohli účastníci kurzů celoživotního vzdělávání se zaměřením na oblast cestovního ruchu, zájemci o semináře a konference. Náklady jsou odhadovány na 328 milionů korun.