Město Jičín v otázce využití jezuitské koleje sestavilo pracovní skupinu. Ta navrhuje, aby první nadzemní podlaží (tj. přízemí) jezuitské koleje bylo naplněno výtvarnými aktivitami pro veřejnost. Z části se tento záměr již zdařil, neboť jezuitskou kolej má nyní ve výpůjčce spolek Balbineum, který ve spolupráci s dalšími spolky, jako je například Galerie SOL, pořádá kulturní akce pro veřejnost. Tyto aktivity v prvním nadzemním podlaží by se v budoucnu mohly rozšířit o komerční část, například o kavárnu nebo prodejnu.

Pracovní skupina navrhuje také využití druhého nadzemního podlaží (tj. prvního patra), kde by v budoucnu mohlo být vzdělávání, kupříkladu škola Montessori nebo zázemí pro některou ze základních škol, a rovněž i využití třetího nadzemního podlaží, v němž by mohl být umístěn depozitář archeologických nálezů v souvislosti s probíhající výstavbou D35. Doplňme, že v úseku budoucího dálničního koridoru Hořice – Sadová již archeologický průzkum probíhá a že jsou předpokládány bohaté nálezy.

Pokud pomineme činnost Balbinea a spolků, která se nadějně rozvíjí, jsou popsané návrhy zatím v teoretické rovině, proto je nezbytné zpracovat analýzu využití. Jde o velkou naději pro tento historický areál, který by po dekádách mohl získat nový účel. V minulosti byly zpracovány dva komplexní projekty na přestavbu jezuitské koleje, žádný však neuspěl. Současný záměr se výrazně odlišuje v tom, že jezuitská kolej nemá být zrekonstruována pro jeden rozsáhlý účel, nýbrž pro vícero menších účelů. Zároveň je nutné k této konverzi přistupovat s citlivostí a s vědomím, že historická památka potřebuje zachovat svůj genius loci.