Jejich projekt Domeček plný koleček byl vybrán z více jak osmdesáti žádostí a výtěžek z akce pomůže sdružení při budování bezbariérového výtahu v domě společenských služeb ve Staré Pace.

Na obrazovce jsme mohli sledovat Ladislava Kratinu jako hlavního manažera projektu a Marcelu Pelikánovou, která má na starosti sociální služby.

„Musím přiznat, že jsme měli trému, i když jsme absolvovali tři zkoušky. Stresující bylo hlavně časově limitované vystoupení," svěřuje se se svými zážitky vozíčkář Ladislav Kratina.

Právě on předložil v dubnu žádost o zařazení záměru do projektu České televize. „Výsledek jsem se dozvěděl zrovna, když jsem obědval. Málem mně vypadla vidlička," přiznává.

Třetí adventní koncert se odehrál v kostele na Vyšehradě, kde prý panovala sváteční atmosféra. „Štáb natáčí tyto pořady s láskou, všichni byli srdeční, velice milí, hodně se snažili," popisuje L. Kratina.


V neděli podpořili diváci Staropacké částkou téměř milion korun. Jak jsme se ale dozvěděli, suma zatím není konečná. Výsledek sbírky bude znám v únoru nebo březnu.

„Stále ještě docházejí DMS, nakonec bude rozdělen výtěžek ze čtyř koncertů mezi čtyři zařazené projekty. O částce budeme informováni zřejmě koncem února," vysvětluje Ladislav Kratina, který je zároveň i předsedou sdružení. To má tak trošku nůž na krku.

„Výtah musíme postavit v příštím roce, i kdybychom si na něj měli půjčit. Dárcovství je totiž transparentní a televize natáčí reportáže o tom, jak byly peníze využity," dozvídáme se.

Náklady na stavbu výtahu jsou ve výši 1,75 milionu korun. „Budeme rádi, když budete náš záměr sledovat na webových stránkách, a všem dárcům děkujeme za podporu," vzkazuje Ladislav Kratina.

Domeček plný koleček
Domeček plný koleček je projekt víceúčelového centra, které buduje organizace o. s. Sportem proti bariérám – Český Ráj ve Staré Pace.

V objektu tiskárny Fitos (Nádražní ul.) a domku (Sokolská ul.), který stojí vedle areálu tiskárny, vzniká zázemí pro současnou činnost a její další rozvoj.

Vzniká zde bezbariérové bydlení s osobní asistencí nejen pro vozíčkáře, odlehčovací služby pro rodiny, které se starají o své nesoběstačné členy, chráněné dílny a kanceláře, prostory pro sportovní a volnočasové aktivity pro postižené atd. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je, aby lidé s různým druhem postižení – hendikepem, vytvořili komunitu, kde si budou navzájem pomáhat, pracovat, bydlet a budou mít zároveň možnost sportovního, kulturního a společenského vyžití. Těmto lidem, zde v bezbariérovém prostředí, bude zajištěna odborná asistence a supervize. Tato komunita bude přístupná široké veřejnosti.

Více na www.domecekplnykolecek.cz