Město Miletín se proto chystá hasiče podpořit velkou investiční akcí. Bude jí rekonstrukce cisterny u hasičského vozidla.

Ocenění
Finanční injekce, kterou zajistili místní hasiči, je hned trojitá. 30 tisíc korun dostali za to, že zvítězili v soutěži Dobrovolný hasič roku, jíž vyhlašuje firma RWE. Dalších 10 tisíc korun podpory získali od organizace Svatý Florián.

Pozadu nezůstal ani Královéhradecký kraj, který Miletínu předal necelých 110 tisíc korun na neinvestiční náklady JPO, tudíž na podporu běžné činnosti jednotky dobrovolných hasičů.

„No, je to super, protože hasiči si takovou odměnu zaslouží," nešetří chválou starosta Miroslav Nosek.
Za obdržené prostředky příslušníci sboru už nakoupili části nové výbavy, kupříkladu hadice, komponenty do dýchacích přístrojů a boty. Získané peníze se tedy vrátily do jednotky a zázemí se tak ještě zlepšilo.

Miletín JPO hodlá podpořit i z vlastního rozpočtu. Letos chce zrekonstruovat cisternu u požárního automobilu.
„Ne snad, že by byla ve špatném stavu, ale zásobník vody už začíná dosluhovat," oznámil starosta Miroslav Nosek .
Atmosféra v Brně byla skvělá

„Rekonstrukce by určitě byla potřeba. Nádrž brzo může začít protékat. Z hlediska motoru je auto v pořádku, ale většina důležitých zařízení je už dost stará," zhodnotil velitel miletínské JPO Tomáš Trnovský.

Okomentoval i atmosféru při slavnostním předání cen v soutěži Dobrovolný hasič roku. Uskutečnilo se v brněnském hotelu Voroněž a Miletínští se do soutěže přihlásili na základě zásahu při požáru hořické textilky Mileta v prosinci 2012.

„Pro nás to byl velký úspěch a zážitek. Atmosféra byla perfektní," pochválil pořadatele Tomáš Trnovský. Kulturní program byl prokládán vyhlašováním jednotlivých kategorií.

„Děkuji sponzorům a lidem, kteří setkání připravili. Bylo by určitě dobré, kdyby byla nějaká soutěž i přímo v našem regionu. Všechny hasiče by to určitě v jejich poslání podpořilo," doplnil velitel jednotky.

Záleží na dotaci
Záměr opravit cisternu má však háček: je závislý na dotaci.
Miletín ji možná získá od Královéhradeckého kraje. V tom případě by za investici zaplatil jenom přibližně 300 tisíc korun. 800 tisíc by pokryla dotace. Pakliže by městečko subvenci nezískalo, investice by se neuskutečnila.

Plán opravy cisterny je jednou ze tří investic, na které se Miletín v tomto roce chystá. Dalšími budou rekonstrukce povrchu Jiráskovy ulice a zahájení opravy sokolovny.

S žádným dalším projektem, byť malého rozsahu, město Miletín zatím nepočítá. Vedení radnice je krom těchto tří bolístek se stavem spokojeno.