„Velmi výrazným způsobem jsme se přiblížili dohodě o cenových podmínkách. Nicméně v jednání ještě budeme pokračovat v pondělí 4. března, neboť je potřeba dořešit některé organizační, technické a jiné záležitosti, které by mohly nakonec ovlivnit výslednou cenu,“ sdělil první náměstek hejtmana Martin Červíček.