Své zastoupení má samozřejmě i Česko, odkud je jeden dobrovolník a dva vedoucí, do práce se zapojili i další místní obyvatelé.

„Všichni dobrovolníci pracují zhruba 4 až 6 hodin denně bez nároku na odměnu, naše sdružení jim zajišťuje ubytování a stravu. Účastníci bydlí ve škole ve Vysokém Veselí, vaří si sami na místní faře,“ uvedla předsedkyně sdružení a vedoucí workcampu Marie Kulhánková.

Workcamp také finančně podpořilo město Vysoké Veselí a obce Sběř, Kozojedy, Češov a Volanice. V rámci tohoto projektu dobrovolnického kempu účastníci pracují na instalaci naučné stezky, která povede právě skrze výše zmíněné obce. Na stezku sdružení získalo dotaci z Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z fondů EU.

Zatím byly po naučné stezce rozmístěny parkové lavičky, které budou sloužit jako odpočívadla pro turisty a návštěvníky; byla nabarvena speciální trojlavička se stoly, pro kterou také bylo připraveno místo na dětském hřišti ve Volanicích. Byla také posekána část louky poblíž přírodní památky Veselský háj, aby se zde lépe dařilo místním vzácným rostlinám, např. vemeníku dvoulistému.

„Zbývá nám ještě spousta práce, ale věříme, že vše společně zvládneme dokončit do 15. července a že nám zbude také dost času na několik výletů do blízkých i vzdálenějších míst. Dne 19. července pak naučnou stezku slavnostně otevřeme,“ sdělila předsedkyně sdružení.

Při této příležitosti slavnostního zprovoznění stezky budou pro veřejnost mimořádně otevřeny také kostely na celé naučné trase. V Češově návštěvníci budou moci vyslechnout přednášku Evy Ulrychové z regionálního muzea a galerie o Češovských valech a zároveň si budou moci prohlédnout některé archeologické nálezy z tohoto hradiště. Pro zpestření je pro děti i dospělé připraven zábavný program, vyzkoušet si budou moci třeba lukostřelbu.