Radnice chce na tyto zakázky získat jednoho dodavatele. Půjde jednak o vybudování parkoviště u ARISu, kde má vzniknout 91 parkovacích stání, z toho 4 pro hendikepované občany (za 5,14 milionu Kč).

Výstavbu vnitrobloku za domy č. p. 49 – 52 na nábřeží Kpt. Jaroše za 2,5 milionu Kč, kde je plánovaná rekonstrukce ulice a vybudování 28 parkovacích stání, z toho dvě pro invalidní občany. V případě samotného nábřeží Kpt. Jaroše je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci vozovky a výstavbu cyklostezky, která se napojí na stávající, zprovozněnou v roce 2014 (za 2,74 milionu Kč), opravu chodníku v ulici 17. listopadu před ARISem (za 1,32 milionu Kč) a opravu chodníku před novostavbou Tamlovka (za 1,05 milionu Kč).

Celkově jde o investic za zhruba 12,75 milionu korun. Investiční odboru města má nyní připravit veřejnou zakázku na celý komplex vyjmenovaných rekonstrukcí. Je však ještě třeba schválit financování akce v rozpočtu hospodaření města na rok 2018. Pokud zastupitelé v rámci schvalování rozpočtu budou souhlasit, výběrové řízení se zřejmě uskuteční v lednu příštího roku.