Upozornil na ni už v loňském roce jeden z občanů, který tvrdí, že do okolí města se z bývalé firmy Narex vyvážely jedovaté kyanidy.

O případu jsme psali již v loňském roce. Tehdy starosta Pavel Šubr uvedl, že se mu osobně ozval jeden muž, který údajně sudy s kyanidy vyvážel. Šlo o pana Krátkého, který se v letech 1963 – 1966 v podniku TOS vyučil. Tvrdil, že on sám přepravoval na vozíku kyanidy jako složku vypotřebovaných kalírenských solí na skládku do Slívkova háje.

Starosta ale jeho vyjádření popírá. „Pracovníci v kalírně mi řekli, že na skládku mohly být odváženy maximálně vysrážené soli, nikoliv kyanidy. Je to prý nesmysl." Radnice požádala o šetření Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) a Okresní hygienickou stanici v Jičíně. Pracovníkům inspekce životního prostředí potvrdil Jiří Šturma, který byl v šedesátých letech v podniku jedním z mistrů, že kyanid sodný byl, stejně jako odpady, evidován naprosto přesně. Domnívá se, že je velmi nepravděpodobné, aby učeň podniku vyvážel nebezpečnou chemikálii.

„Je těžké po zhruba padesáti letech dojít k jednoznačnému závěru. Jako velmi reálná se jeví varianta, že žádný kyanid na skládku vyvážen nebyl," píše ve své zprávě Jan Šimerda z oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Hradec Králové. 

Pokud pak chce Bělohrad získat větší jistotu v celé záležitosti, doporučuje mu zadat průzkum místa.
To také radnice pro klid zdejších obyvatel učinila a zadala vypracování projektové dokumentace k realizaci průzkumných prací a analýzy rizik skládek u lesa Zhoří (u Slivkova háje) a v Horní Nové Vsi.

Materiál detailně zhotovila obecně prospěšná společnost Čistá příroda východních Čech včetně žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která činí 90 procent uznatelných nákladů. Město zažádá o finanční příspěvek na uhrazení zbylých výdajů kraj. Průzkumné práce a zpracování analýzy rizik by měly stát necelé tři miliony korun, město by se na úhradě nemělo podílet. O tom, zda radnice získá dotaci ze SFŽP, se dozví na jaře letošního roku. Pokud bude se žádostí úspěšná, průzkum by mohl začít v roce 2015.

Jakub Eichler ve studii uvedl, že skládka v Horní Nové Vsi se jeví nebezpečnější z hlediska přímého ohrožení vodárenského zdroje.

Hygienická stanice v Jičíně se podle informací starosty do dnešního dne k podnětu Bělohradských nevyjádřila. Doktorka Libuše Jůvová, která má tuto záležitost ve své kompetenci, byla mimo jičínské pracoviště. Zda se ukládáním kyanidů na skládkách okolo Bělohradu zabývala a vypracovala své stanovisko, se dozvíme ještě do konce tohoto týdne.

Co jsou kyanidy?

Kyanidy jsou nebezpečné závadné látky, náleží do skupiny anorganických sloučenin a jsou toxické pro vodní prostředí.Kyanid sodný je za normálních podmínek bílá pevná látka, podobně jako cyankáli prudce jedovatý. Zapáchá po hořkých mandlích.