Stanislav Synek je člen občanského sdružení proVIZE.

Povězte nám o občanském sdružení proVIZE. Kdy vzniklo a jaký je jeho záměr?

Sdružení vzniklo před rokem a pár měsíci. Náš cíl je poměrně obecný, a sice podpora občanské společnosti v Jičíně, vyvolávání diskuze a tematizování důležitých problémů našeho města. Prvním podnikem byl workshop Rozmluvy s krajinou, který se poprvé uskutečnil v září 2012 a který chceme letos zopakovat.

Jestli to chápu dobře, vaším cílem je zaktivizovat jičínskou společnost, aby se zajímala o veřejné dění?

V ideálním případě. Rádi bychom se zaměřili na spolupráci s konkrétními lidmi, kteří se o veřejné dění aktivně zajímají. Snažíme se oslovit především mladé lidi, ochotné se pravidelně scházet, diskutovat a zapojit se do naší činnosti. Skutečnou aktivitu vyvíjí ve společnosti vždy jenom pár jedinců.

Jak početnou máte základnu a okruh spolupracovníků?

Jako zakládající členové jsme tři a nedávno jsme přibrali trojici studentů z Lepařova gymnázia. A doufáme, že se základna ještě rozšíří.

Nyní se podíváme na loňské Rozmluvy s krajinou. Popište jaký byl program a přibližte, o co přesně šlo.

Jednalo se o šestidenní workshop, který měl dvě roviny. První byla zaměřena na studenty uměleckých škol z Turnova, Prahy a Ústí nad Labem. Tvořili díla, která byla inspirována Jičínem a jeho okolím. Druhá rovina byla určena pro místní studenty. Pro ně jsme připravili diskuze s odborníky na architekturu, památkovou péči, historii a s dalšími zajímavými osobnostmi. Věnovali jsme se mnoha konkrétním příkladům a problémům. Vyvrcholením diskusí pak byla debata mezi studenty a zastupiteli na téma Jičín a jeho vize. Bohužel tehdy dorazili jenom tři zastupitelé, a to Jan Čeliš, Miroslav Matějka a Luděk Havel.

Ještě se vraťme k diskusi se zastupiteli. Jaké vize o budoucnosti Jičína se tam vlastně objevily?

Hodně se mluvilo o tom, že Jičín teď vizi nemá, spíše se tu protínají a střetávají různé dílčí zájmy. Hledání konsenzu je vždycky obtížné, je to dlouhodobý, postupný proces. Diskuse však musí někdy a někde probíhat, a to nejen uvnitř politických uskupení. Politici by měli získávat impulzy a náměty od občanské společnosti. Chceme vytvářet prostor pro skutečný dialog, kde by se zastupitelé mohli setkat s občany a kde by se jenom nehádali o tom, co kdo udělal špatně. Rádi bychom zvláště mladým lidem ukázali, že zastupitelé nejsou jen jména, o kterých se čte v novinách a na která se případně nadává. Jsou to lidé, se kterými lze mluvit.

Chystáte den otevřených dveří v jezuitské koleji. Povězte mi něco o programu.

Jedná se o akci „Kolej v druhém kole", která se uskuteční 15. června. Dopoledne se na nádvoří koleje bude konat bleší trh, budou zde dílny a spousta různých her pro rodiny s dětmi. Také budeme provázet návštěvníky po prostorách koleje a seznamovat je s její historií. Odpoledne bude následovat diskusní blok, ve kterém nejprve představíme projekt Kolej v jednom kole, který zde v roce 1998 inicioval Osamu Okamura. Díky tomuto projektu zde v následujících čtyřech letech proběhla řada zajímavých kulturních akcí a diskusí. Tehdy zde mimo jiné vznikla i myšlenka na zřízení vysoké školy v prostorách koleje. Dalším bodem programu bude představení plánovaných, ale neuskutečněných projektů. Mluvit o nich bude městský architekt Radek Jiránek. Poté bude následovat debata s jičínskými zastupiteli na téma „Místo jezuitské koleje v životě města". Účast zatím přislíbili Luděk Havel, Miroslav Matějka a starosta Jiří Liška. Pozvánku jsem rozesílal jenom před pár dny a na odpověď ještě mají čas. Večerní program bude kulturní, studenti Lepařova gymnázia sehrají divadlo, po něm přijdou na řadu koncerty místních kapel. A na konec chystáme malé překvapení.