Po komunálních volbách došlo na mnohých radnicích k zásadním změnám, někde se vedení nezměnilo. Pro naše čtenáře jsme připravili seriál, v němž oslovíme starosty deseti měst a tří městysů okresu. Všem položíme stejné otázky, týkající se jejich starostování.

 Dnes odpovídá Jiří Kazda, starosta Železnice

Jméno: Jiří Kazda
Datum narození: 1950
Rodinný stav: ženatý
Děti: synové Jiří (30) a Ondra (28)
Původní povolání: učitel Tv a zeměpisu na gymnáziu v Jičíně - víc než 35 let
Ve funkci starosty: starostou zvolen 11.11.2010, do té doby místostarosta po tři volební období
Politická strana: nestraník

1. Co podle Vašeho názoru městu nejvíce chybí?
Městu chybí především stavební parcely. Zájem o ně je velký, a proto se snažíme některé připravit k prodeji. Chceme výstavbu ve městě podporovat, aby v Železnici mohli žít mladí lidé s dětmi, které by pak navštěvovaly naši základní školu. Dalším problémem je nedostatek pracovních příležitostí pro naše občany.

2. Jaké akce plánujete uskutečnit v tomto čtyřletém volebním období?
Na toto čtyřleté období máme zpracován plán rozvoje, který obsahuje přes dvacet bodů. Víme, že se nám vše splnit nepodaří, protože je to samozřejmě především otázkou peněz. Za priority považujeme výstavbu bytového domu na místě motelu Achát, opravu komunikací v ulicích za bývalými lázněmi, uvolnění stavebních parcel u hřbitova a úspornější způsob vytápění mateřské školy.

3. Co pro Vás je v roli starosty nejsložitější ?
Nejsložitější v mé nové roli starosty je zorientovat se v nesmírném množství administrativy. To mně zatím zabere nejvíc času.

4. Jaké chystáte úspory?
O úspory budeme usilovat ve všech oblastech. Budeme se snažit maximálně využívat dotací jak z peněz EU, tak z ministerstev, kraje i mikroregionu.

5. Na co se mohou občané těšit (nové projekty), nebo naopak čeho se mají obávat (zvýšení místních poplatků ad.)?
Naši občané se mohou těšit, že se nám snad podaří realizovat ty plánované akce, které jim zpříjemní život ve městě. V minulých letech jsme investovali většinu finančních prostředků do stavby vodovodu a kanalizace. V příštích letech by měly být peníze věnované na rozvoj města více vidět.

Na co se nemají těšit? Nenapadá mě nic, čeho by se měli místní obávat. Samozřejmě že dojde k postupnému navyšování cen za některé služby, ale nebude nijak výrazné.