První se chopila lopaty starostka Eva Havlová. Setkání svým vystoupením zpestřily nejen mažoretky, ale i děti ze Základní školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši, které zde zazpívaly. Dalším pěveckým vystoupením potěšili nejednoho návštěvníka členové sboru Stojmír & Bendl z Dolního Bousova a Sobotky, vedeného Janem Jiterským. Na své si přišli i příznivci Kyzivátovy dechovky z Libáně, promítaly se pamětnické filmy natočené Jaroslavem Čubanem. Ve večerních hodinách přišla na řadu i taneční zábava.


V sále hospody U Havlů byly k vidění různé pamětní knihy a kroniky, kdo chtěl, mohl si prohlédnout výstavu historických fotografií, z budov pak kapli Nejsvětější Trojice, pletárnu K-plet i obecní úřad s hasičskou zbrojnicí. Účastníků setkání organizátoři napočítali přibližně 260, čestné místo mezi nimi zaujímala pětadevadesátiletá Anna Havlová.


První písemná zpráva o obci pochází z roku 1532 . Lhota Zelenská byla založena Přemyslem Otakarem I. Jak uvedli starší pamětníci, pěstovalo se okolo Zelenské Lhoty velké množství ovocných stromů, které se v létě zelenaly. Díky tomu prý dostala Lhota svoje jméno Zelenská. Název byl změněn ve 20. století na Zeleneckou Lhotu. Do roku 1878 patřila Zelenská Lhota k obci Skuřina. Ta se rozkládá na ploše 666 hektarů a leží ve výšce 332 metrů nad mořem.