Původní název z doby založení osady ve 14. stol. byl Lhota Zelenská. Ve 20. století byl název obce změněn na současný. Nejstarší zachovanou památkou obce je kamenná Kalvárie (Boží muka) z r. 1733. Díky péči občanů a obce přečkala nejen staletí, ale i dobu nájezdů vandalů v počátku 21. stol., kdy - zvláště na Jičínsku - byly tyto drobné kamenné památky hromadně zloději rozkrádány jako hledaný artikl zejména pro zahraniční starožitníky. Toto krásné sochařské dílo bylo restaurováno a v září r. 2009 znovu slavnostně vysvěceno. Okolo těchto Božích muk rostou mohutné lípy a zajímavostí tohoto místa je, že tyto lípy byly vysázeny přesně v den sňatku korunního prince Rudolfa (syna Frant. Jos. I.) se Štěpánkou Belgickou dne 10. 5. 1881. Ze šesti lip zasázených toho dne se do dnešní doby zachovaly dvě.

Další, dnes můžeme jistě říci také historickou památkou, je kaple Nejsvětější Trojice, která byla postavena nákladem občanů Zelenecké Lhoty v r. 1910 a v letošním roce slaví 100 let od svého postavení. A že se kaple dochovala do dnešních dnů v dobrém stavu, je opět jen díky zdejším občanům, kteří kapli opravovali a vlastními sbírkami na práce finančně přispívali. Poslední velká oprava proběhla za přispění obce v r. 2006, kdy v červnu toho roku byl kostel znovu libáňským děkanem vysvěcen.

Právě ke stému výročí postavení této kaple (stavba byla realizována v r. 1910 za pouhých pět měsíců) uspořádala obec dne 10. července k tomuto výročí místní oslavu.

V odpoledních hodinách tohoto dne za jasného slunečního počasí s až tropickými teplotami byla v kapli Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá. K tomuto výročí přijal pozvání litoměřický diecézní biskup Mons. Jan Baxant, který byl hlavním celebrantem, a spolu s ním sloužili tuto mši sv. kněží P. Augustin Števica z Libáně a P. Jan Novotný z Kopidlna. Otce biskupa přivítala v kostele starostka obce paní Eva Havlová. Ani tropické vedro neodradilo návštěvníky, kterých přišlo na bohoslužbu více jak 70.

Ve své promluvě k přítomným poděkoval pan biskup místním obyvatelům, že o tento boží stánek tak dobře pečují, že přečkal staletou dobu svého trvání na rozdíl od některých kostelů diecéze, které přestály bez pohromy i několik staletí, ale za posledních 50 let se z nich vlivem nezájmu a vandalství staly ruiny. O to více si zdejších občanů váží, že tuto stavbu udržovali sto let převážně z vlastních prostředků.

Po bohoslužbě v kostele pan biskup požehnal od Božích muk stojících na návsi všem přítomným, obci i celé zdejší krajině. K této příležitosti zde zahrál na housle školák Václav z Nadslavi a sklidil nejen potlesk přítomných, ale i pochvalu Otce biskupa, který v souvislosti s tím vzpomenul na svá žákovská školní léta a své učení hudbě.

K slavnostnímu rázu tohoto odpoledne přispělo i vítání nových občánků. Po 21 letech je opět obnovila paní starostka obce a mezi občany Zelenecké Lhoty tak byli přivítáni čtyři novorozenci. Nejstarším děťátkem narozeným v lednu 2010 byl Honzík Bodláka a Pampelišky, jehož rodiče není třeba představovat, protože věhlas velišské školy o nich mluví za vše. Nejmladším vítaným občánkem Zelenecké Lhoty byl chlapeček Tomáš, miminko ve věku pouhých 14 dnů. Tři sudičky zpodobněné místními dívkami novým občánkům popřály do života jen to nejlepší, od zastupitelstva dostali všichni dárky - miminka plyšová zvířátka, maminky krásnou kytici a tatínkové knížku pohádek, aby měli z čeho svým malým potomkům předčítat. Na závěr celé této akce dětem a jejich rodičům požehnal i přítomný biskup Mons. Baxant.

Nutno podotknout, že paní starostka Havlová vše dokonale zorganizovala, protože kde se kdy na Jičínsku podařilo, aby vítání občánků byl osobně účasten i diecézní biskup?

Vůbec návštěva litoměřického biskupa na Jičínsku je velmi ojedinělá, protože většina kraje patří do diecéze Královéhradecké a jen děkanství Libáň s přilehlými farnostmi patří do diecéze Litoměřické. Současný litoměřický biskup Mons. Baxant zde na Libáňsku již byl dvakrát (v r. 2009 a nyní 2010), ale jinak asi nejsou žádní pamětníci, kteří by pamatovali nějakou oficiální návštěvu jeho předchůdců.

Na samý závěr celého toho všeho krásného zahrála v podvečer přímo pod širým nebem hudební skupina Fiakr, jejichž repertoár známých písniček povzbudil hudební nadání přítomných tak, že si rádi s nimi i společně zazpívali. K tomu samozřejmě potřebné a vynikající občerstvení, a tak s pozdním večerem jistě všichni organizátorům - zastupitelům obce za krásně prožitý den udělili pochvalu.

A kdo by chtěl vědět o Zelenecké Lhotě více, ať navštíví webové stránky obce, na kterých je prezentace její historie a rovněž dokumentace kulturních akcí skutečně dokonalá.⋌Vladimír Turek