„Podívejte se, tady ten sloup za chvíli spadne, je uhnilý a drží ho jenom dráty,“ ukazuje nám místní obyvatel Vratislav Vaněk, který s námi prochází trasu rozvodu po vesnici.

Sloupy byly v obci instalovány v roce 1928, ale protože některé nebyly usazeny na betonovou patku, nýbrž přímo do země, uhnívají a mají snahu poroučet se k zemi.

„Na konci války byly vyměněny pouze dráty a od té doby se nic neděje. Nejhorší je úsek k Chloumku, který je veden po okraji lesa. Větve často zasahují přímo do drátů a jak je trochu vítr, jsme bez elektřiny,“ stěžuje si Vratislav Vaněk.

Bývalý starosta obce Adolf Sacher nám potvrdil, že celou záležitost urgoval několik let. „Stále nedošlo k nápravě, to je hrůza. Na Čezu jsem byl opakovaně osobně, psal jsem dopisy, vysvětloval, urgoval. Marně. Jen mi bylo sděleno, že je připravena výměna elektrického vedení ve Štěpanicích, ale ani tam se zatím nic neděje.

Vyjádření provozovatele sítě

Obrátili jsme se na tiskovou mluvčí společnosti ČEZ Šárku Beránkovou, která nám sdělila: „Rekonstrukce ve Zboží už byla vlastně zahájena. V letošním roce naše firma nechá zpracovat projektovou dokumentaci a v roce 2014 má být obnova elektrického vedení kompletní. Náklady se odhadují na jeden a půl milionu korun.“

Zbožští tak musí mít jen zbožné přání, aby elektrické vedení do té doby nezkolabovalo.