Odpovědi zná ten, kdo v Jičíně WT vyučuje, Zdeněk Kobrle. Podle jeho slov jde o znalosti, které zájemcům nemohou uškodit, ale jen pomoci. „Jde o zdravý pohyb, s kterým lze začít v každém věku. Největší skupinu zahrnují samozřejmě mladí lidé, ale měl jsem žáky šedesátileté i sedmdesátileté. Při výuce využíváme pouze přirozený pohyb. Neuznáváme tvrdost a nepoddajnost. Snažíme se být jako voda, která je měkká a tvárná a přesto jí nic neodolá. Svým způsobem může jít i o relaxační aktivity,“ uvedl trenér. Důležité je, že trénink je přizpůsoben individuálním schopnostem jedince. „Někdo k nám chodí, aby se naučil bránit, někdo pro relax, ale mnozí také pro dobrý kolektiv. Plno lidí žije v předsudcích. U nás se nikdo nemůže naučit, co uměla filmová Xena. Realita je jiná než to, co vidíme a čteme v televizi a knihách,“ dodal Zdeněk Kobrle. Na náborovou hodinu do tělocvičny Střední průmyslové školy na Komenského náměstí v Jičíně přišla téměř třicítka zájemců, mužů i žen v různém věkovém rozpětí. „To množství mi udělalo radost, ale vím, že příště se nesetkám se všemi, možná jen s desetinou. Ale ti, kteří zůstanou vědí, že je k ničemu nenutím, pouze jim ukazuji směr, kterým se vydat. Rád pracuji s inteligentními lidmi, kteří pochopí, že konflikty lze řešit i bez použití násilí jen za pomoci verbální či neverbální komunikace,“ vyprávěl dlouholetý vyznavač a znalec WT. Ví, o čem mluví, protože i jemu znalosti, které předává dál, pomohly vyřešit nejeden konflikt, s kterým se může kdokoliv potkat třeba na ulici. WT je sebeobrana, jejíž základy se lze naučit za půl roku. Přiblížit se k dokonalosti, však trvá celý život. Celý systém je víc než pouhá sebeobrana. Zahrnuje mnoho aspektů, od základů sebeobrany přes pokročilé techniky a tréninkové metody až k celkovému rozvoji osobnosti. Kobrle učí, jak zklidnit bouřliváky, jak těm ustrašeným pomoct získat sebedůvěru, jak předejít konfliktu, a v krajním případě jak použít naučené prvky sebeobrany. Jeho věta „Útočník hledá oběť, ne protivníka“ platí nejen pro případy napadení. Má svoji platnost i v případech např. školní šikany. Wing Tsung jednadvacátého století pomáhá lidem, aby si posléze pomohli sami. Stačí zajít v pátek do tělocvičny SPŠ strojní na Komenského náměstí a vyzkoušet si to.