Od 20. července je proto uzavřen úsek silnice III. třídy č. 32840 z Vitiněvsi směrem na Slatiny.

Jak nám potvrdil Vlastimil Peňák z dodavatelské firmy, práce finišují a budou ukončeny před termínem.

Takže místo plánovaného 7. srpna bude komunikace zprovozněna již v závěru tohoto týdne.