Tato plocha má být rozparcelována na pozemky (na vloženém snímku), jejichž velikost by měla být ve většině případů cca 1000 m², a lze tudíž odvodit, že by zde mohlo vyrůst až 200 rodinných domů.

Zda bude takovýto nešťastný futuristický záměr skutečně realizován, bude jasné po schválení návrhu regulačního plánu, který mohou v současné době obyvatelé této malebné obce připomínkovat.

Osobně mám k Jičínsku velmi silný vztah, cítím proto potřebu se k tomuto problému vyjádřit a zasadit se o záchranu zdejšího rázu krajiny. Pokud by byl totiž takovýto plán ve výše uvedené podobě skutečně schválen a realizován, mělo by to nespočet negativních vlivů nejen na zdejší krajinu a přírodu, ale především na obyvatele okolních obcí.Představa, že by zde vyrostlo 200 rodinných vil typu podnikatelského baroka – každá se dvěma garážemi, bazénem a malým proužkem trávy, vše pečlivě oplocené vysokým plotem nebo ještě lépe přímo zdí, aby exponovaného měšťáka místní náhodou neokukovali, je skutečně tristní. Ve většině případů by majitelé těchto domů vlastnili pravděpodobně alespoň dva automobily, kterými by se každý den dopravovali do práce. Pro sousední obec Popovice by to znamenalo, že by jí projelo každý den ráno a večer možná až 400 dalších aut.

Asi jen bláhový člověk si také může představovat, že by obyvatelé těchto vil toužili po přátelství s místními občany. Zkušenosti z podobných oblastí, kde tyto paneláky naplacato již vyrostly, dokládají, že zde existuje minimálně lhostejnost. Přitom na mnohých lokalitách, které byly právě takto hloupě vyprojektované, dochází již k opouštění těchto domečků a vzniká tak nový problém. Co s nimi? Takové obci nakonec zbude spousta starostí a hlavně velké náklady na údržbu sítí a komunikací.

Bylo by proto velice smutné, ale i problematické, kdyby se Vitiněves, která byla svým přístupem ke krajině doposud vzorem okolním obcím, stala jičínskou městskou periferií plnou přistěhovalých obyvatel, kteří nakonec místní vesničany zcela potlačí. Jsem přesvědčen o tom, že by realizace takovéhoto záměru znamenala hrubé porušení Evropské úmluvy o krajině, kterou Česká republika podepsala již v roce 2002.

Plně proto věřím, že místní obyvatelé neusnou v tomto případě na vavřínech, podrobně se s tímto návrhem seznámí a vznesou k němu adekvátní připomínky, aby si v pozdějších letech nemuseli svůj nezájem o problém vyčítat.⋌ Jiří Krupka, krajinný inženýr

Napište nám svůj názor do redakce nebo v diskusi pod tímto článkem,tématu se ještě budeme věnovat.