Před několika lety pro ně známý heraldik Jan Tejkal vytvožil znak a vlajku, symboly byly schváleny v roce 2006.

V modrém štítě znaku stojí zlatý kvádrovaný obloukový most se dvěma pilíři, vyrůstající ze sníženého vlnitého stříbrného břevna, v patě se pak nachází zlatá ryba. List vlajky tvoří pět vodorovných pruhů, modrý, žlutý, modrý, bílý a modrý.

Znak představuje téměř doslovný heraldizovaný přepis starého pečetního znamení obce, doloženého otisky z první poloviny 19.století a tvořeného svatojakubskou mušlí, převýšeným zdobeným oválným štítem s vyobrazením kamenného mostu se třemi viditelnými oblouky nad vodní hladinou s heraldicky doprava plovoucí rybou.

Vlajka má podobu vodorovných pruhů v barvách znakových figur. ⋌ (red)