V sobotu již před jejím otevřením se před naším areálem tvořila fronta zájemců o koupi chovných zvířat a drůbeže. Celkem se prezentovalo 68 vystavovatelů, i když tentokrát s méně zvířaty z důvodu krajské výstavy v Třebechovicích pod Orebem, která se shodovala s naším termínem.

Na návštěvnosti se podepsala také nepřízeň počasí, protože celé dopoledne v neděli pršelo. Přesto výstavu navštívilo asi 600 návštěvníků, kteří měli možnost zhlédnout 200 králíků různých plemen, 60 různých plemen drůbeže, kde dominovaly plymutky p. Řeháčka. Velký zájem byl i o chov holubů, kteří byli umístěni i v kryté hale. Výstava byla oživena o expozici exotického ptactva a akvarijních rybiček.

Dále bych chtěl upozornit na meziklubovou soutěž (Podcidlinská soutěž) chovatelů mezi organizacemi Smidary, Rožďalovice, Sloveč a Vysoké Veselí, které jsou z okresů Hradec Králové, Nymburk a Jičín. V této soutěží získala naše organizace 1. místo za chov drůbeže. V chovech králíků obsadila 1. místo organizace ze Smidar a o 1. místo v chovu holubů se musely rozdělit organizace Smidary a Rožďalovice.

Touto cestou bych chtěl poděkovat manželkám členů naší organizace, které se vzorně postaraly o zdárný průběh výstavy, bylo to obsazení pokladny, stánku s tombolou a kuchyně, kde připravovaly občerstvení pro naše návštěvníky. Všichni členové naší organizace si zaslouží poděkování za práci, kterou věnovali přípravě úspěšné výstavy. ⋌ZO ČSCH Vysoké Veselí