Obec a Základní škola Bodláka a Pampelišky ve Veliši obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu Obecního domu ve výši 1800 tisíc korun a obecně prospěšná společnost na opravu budovy základní školy 6 680 000 Kč. „Je to pro naši obec skvělá zpráva. Za úspěšným projektem na opravu školy stojí ředitel Jan Jiterský – Bodlák. Mám opravdu velkou radost,“ uvedla starostka Veliše Naďa Bíšková.

Obecní dům, který vlastní obec, je ve velmi špatném technickém stavu. Z dotace bude opravena střecha, komíny, budou vyměněna veškera okna a budova dostane i nový kabát. „Je to takový multifunkční objekt. Nachází se v něm nejen obecní úřad, dále knihovna s internetem, pošta, ale také tři malometrážní sociální byty,“ objasnila starostka.

Dotace

Dotace činí 90% celkových nákladů akce, takže rozpočet obce bude zatížen minimálně. „Když vezmete v úvahu, že plánovaná oprava bude stát téměř dva miliony korun, tak je to celý náš rozpočet na dva roky. Dva roky bychom z této částky žili,“ dodala. Veliš se 140 obyvateli a podobně malé vesnice se bez dotací neobejdou.

Místní mají ještě jeden důvod k radování. Celý projekt až do finále vypracovali sami bez pomoci odborné firmy. Dokázali, že jde vyhovět všem požadavkům, a i když je vypracování časově i psychicky náročné, lze věc dotáhnout do konce. Navíc ušetřili peníze, protože není žádným tajemstvím, že případná pověřená firma si řekne přibližně 10% z celkové částky za zpracování projektu.

„Vím, že jde o státní peníze, bude náročné dodržet kritéria a veškeré podmínky dané dotací a nebude to jednoduché. Znám několik obcí, které kvůli maličkostem musely dotaci vracet,“ dodala Naďa Bíšková.

Kdysi středisková obec vykazuje na malý počet obyvatel i nebývalé kulturní a společenské aktivity, které jsou vyhledávány návštěvníky i ze vzdálenějších míst okresu. V poslední době je to například série koncertů pořádaných v kostele sv. Václava či finále dětské písničkové soutěže v místním kulturním domě.