Deník již informoval o začátku prací a v polovině prázdnin se vypravil zjistit, jak pokračují. “Musím říci, že se daří. Vypadávající okna byla vyměněna za nová plastová, budova má novou fasádu,“ uvedl včera ředitel školy Jan Jiterský. Zmenší se tepelné ztráty, nebude se zbytečně plýtvat energií. To, co je zjevné na první pohled, do daleka zářící školní budova, nic nevypovídá o stavu uvnitř.

Deník poznal krajně nevyhovující hygienická zařízení, ani elektroinstalace neodpovídala současným požadavkům. „Všechno je již vysekáno, natahána nová instalace, na toaletách je nově přivedena voda, nové odpady a namontováno moderní vybavení. Teď máme asi tak týden, aby zedníci zaházeli rozvody, opravili omítky a na stěnách se objevily nové obklady,“ upřesnil informace ředitel.

V týdnu po desátém srpnu by chtěli pracovníci školy začít uklízet a připravovat budovu na nový školní rok. Ten bude výjimečný nejen rekonstruovanou budovou, ale i tím, že škola se rozroste o druhý stupeň.

„Mohu potvrdit, že 15. července Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo vyhovět naší žádosti a ve školním roce 2008/2009 bude zřízen 2. stupeň v Kozojedech. Rodiče si mohou přihlášky stáhnout na www.zsbp.cz nebo vyzvednout přímo v ředitelně školy,“ sdělil Jan Jiterský.

Zatím co na mnoha místech okresu školy zanikaly, ve Veliši mají plnohodnotnou Základní školu Bodláka a Pampelišky.