dominantu Jičínské kotliny s trigonometrickým bodem na svém vrcholku a od lomu vyhlodanými svahy, mnoho diskutovaný hrad, který tu kdysi stával a po němž zbylo jen pár kamenů, a vesnici, která neustále pracuje na svém vzhledu, společenských a kulturních aktivitách.

Jedním z problémů, s nímž se na venkově potýkají - a výjimkou není ani obec Veliš -, jsou možnosti sportovního vyžití. Obec proto využila jedinečné příležitosti a přihlásila se do projektu spolupráce s názvem Venkov za sportem, který je financován z Programu rozvoje venkova České republiky.

Projekt byl úspěšný a získal podporu 4 596 982 Kč, která bude rozdělena mezi partnery, jimiž jsou místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska, jež zastupuje zájmy Veliše, a pelhřimovská Šipka, která chce vybudovat sportovní hřiště v Kojčicích u Pelhřimova. A nač se mohou těšit ve Veliši? Na nové zázemí pro sportovní, kulturní a spolkové aktivity.

Práce již začaly bouráním staré přístavby u kulturního domu a přípravou pozemku na vybudování nového objektu. Výstavba by měla být hotová do konce července 2011. Bez ohledu na budování se mohou ve Veliši a nedalekých obcích už nyní připravovat na přátelská utkání v nohejbale. První z nich je plánované na 28. května ve Šlikově Vsi, další pak na 9. července v Zelenecké Lhotě a 30. července ve Veliši.⋌za Otevřené zahrady Jičínska Jindřiška Kracíková