Nové specializované oddělení pro odsouzené zařazené do zvýšené ostrahy s poruchou osobnosti a chování, způsobenou požíváním psychotropních látek, slavnostně otevřeli ředitel odboru vazby a trestu generálního ředitelství plk. Mgr. Milan Hospodka a jeho zástupce ing. Michal Řeháček za účasti vedení Věznice Valdice.

Toto oddělení prošlo kompletní rekonstrukcí za 960 tisíc korun. Bylo zde upraveno 8 cel pro 32 odsouzených, o které se tak zvýší ubytovací kapacita věznice na celkových 1077 míst. Umisťováni sem budou odsouzení, kteří páchali trestnou činnost pod vlivem návykových látek. Věnovat se jim bude tým specialistů ve složení speciální pedagog, psycholog, vychovatel, sociální pracovník, vychovatel terapeut ve spolupráci s psychiatrem a zdravotnickým personálem.

Zkvalitnění péče

Jak sdělil vedoucí oddělení výkonu trestu Jaroslav Němec, účelem specializovaného oddělení je přispět diferencovaně ke zkvalitnění a prohloubení odborné péče o odsouzené, kteří měli problémy s drogami, u nichž je diagnostikována porucha duševní a porucha chování. Na oddělení budou praktikovány individuální i skupinové výchovné aktivity a kolektivní způsob ovlivňování odsouzených.

Hlavními okruhy výchovného působení na odsouzené je nácvik sociálně psychologických dovedností, individuální a skupinové poradenství a nácvik psychorelaxačních technik. Volnočasové, sportovní, vzdělávací a kulturní aktivity jsou prováděny formou sledování vybraných televizních pořadů, programů z videokazet a DVD, přednášek a besed na vybraná témata, studia a četby, vědomostních kvizů a testů.

Dle zákona

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu plk. Mgr. Hospodka konstatoval, že tímto okamžikem jsou ve Vězeňské službě České republiky pro odsouzené vykonávající trest v tomto typu věznice všechny druhy specializovaných oddělení tak, jak o nich hovoří Zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Na intenzivní terapeutické zacházení s odsouzenými v tomto oddělení bude v případě potřeby navazovat jejich umístění do v nedávné době zrekonstruované bezdrogové zóny ve věznici.

Do oddělení budou zařazováni vybraní odsouzení, kterým zbývá do konce trestu odnětí svobody minimálně jeden rok. Zařazováni budou na základě vlastní dobrovolné písemné žádosti nebo na návrh pracovníka OVT (vychovatele, spec. pedagoga, psychologa) a po konečném posouzení odborné komise.

Naopak vyřazen bude odsouzený rozhodnutím odborné komise, jestliže došlo k redukci projevů poruchy odsouzeného, je-li jeho psychický stav stabilizovaný, na vlastní žádost, v případě změny typu věznice na základě rozhodnutí soudu a při porušení stanovených pravidel, k nimž se odsouzený zavázal při nástupu do specializovaného oddělení. Josef Witschel