V zasedací síni vysvětlili problematiku především projektant Vladimír Janda, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města Jičína Ondřej Bodlák, dále starostové Jičína Martin Puš a Valdic Zdeněk Žurek.

Realizace přeložky je plánována s dokončením v roce 2010; první etapa – kruhová křižovatka u Robous – je již hotova od roku 2006, z ní povede komunikace kolem zástavby Valdic na novou kruhovou křižovatku poblíž Těšína. Cílem je odklonění dopravy mimo Jičín a Valdice dříve, než bude realizována výstavba rychlostní komunikace R35. „Situaci je zapotřebí vyřešit dříve, protože výstavba pětatřicítky je zjevně záležitostí mnoha dalších let,“ informoval Martin Puš.

Přestože projektant seznámil přítomné občany i s výsledky vypracované hlukové studie, která vychází příznivěji pro mnoho stávajících objektů, vyvinula se diskuse, zda by bylo možné odsunout umístění přeložky do větší vzdálenosti od Valdic. Stavba však musí vzniknout mimo již vytyčený koridor budoucí R35, přestože ještě nyní není jasné, která varianta výstavby bude realizována.

Limity

Současné hlukové limity jsou v zástavbě Jičínské ulice výrazně překračovány v denní i noční době – to je způsobeno nejen povrchem vozovky, ale i současnou skladbou zastaralého vozového parku, nedodržováním stanovené rychlosti v obci a těsným sousedstvím některých domů.

„Vítám tuto přeložku, protože náš dům stojí prakticky těsně vedle hlavní silnice a nikdy nevíme, zda nám některý z kamionů neskončí v obýváku,“ hájí plánovanou stavbu Petr Knob z Jičínské ulice.

Avšak proti plánované studii ostře vystupovali obyvatelé dvou domů z konce Severní ulice. Přestože projektant ujistil o úrovni hlučnosti 5 decibelů pod stanovenými normami, mají lidé stále obavy nejen z hluku, ale i emisí a dalších negativních vlivů komunikace, která povede např. od řadových domů ve vzdálenosti 112 metrů a od bytovky čp. 167 bude okraj nové silnice vzdálen 133 metrů.

Bohatá diskuse

Dále se rozvinula diskuse mezi občany na téma směru větrů či případné nutnosti protihlukové stěny. Objevil se i názor, zda občané měli možnost zasáhnout již dříve do výběru variant umístění nové komunikace, údajně nebyli včas informováni. Je sice pravda, že podobné setkání s veřejností nebylo doposud organizováno, avšak problematika plánované výstavby byla projednávána na veřejných zastupitelstvech již za předchozího vedení obce.

„Občané však na schůze nechodí. Pouze nárazovitě, je–li jednáno například o privatizaci bytů, přijde více lidí, kteří ihned po projednání bodu odejdou,“ kontruje starosta Zdeněk Žurek.

Nová komunikace je navržena v celkové délce trasy 3,4 km, šířce 9,5 metru se zahájením výstavby v roce 2009.