Majitelem romantické dřevěné zvoničky pod Zebínem je Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín. Již delší dobu je známo, že stavba potřebuje kompletní obnovu. Letos se památkářům podařilo domluvit s arciděkanem Pavlem Jandejskem 1. etapu, která si vyžádala částku zhruba 180 000 korun. Štípaný dřevěný šindel nahradil dožívající méně vhodný šindel řezaný. Celkový hrubý odhad by se mohl vyšplhat až na 700 tis. Kč. V havarijním stavu je i nosná trámová konstrukce.

Jak uvedl památkář ing. Jiří Balský, oprava nebude zrovna krátkodobou záležitostí: „Letos se s opravami začíná a dokončeny by měly být nejdéle do dvou let. Příští rok snad zvládneme dát do pořádku vše, co ještě zbývá. Je nutné vyměnit kompletní nosnou konstrukci. Dále je plánovaná oprava vnějšího pláště, svislého dřevěného bednění i spodní části střechy.

Zde by se jednalo o částku přibližně 500 000 Kč. Na zvoničku se také vrátí křížek a znovu vyrobená makovička.“

Problémy se bohužel vyskytly i s renesančním zvonem, který je ve zvoničce. Ten je památkově chráněný, ale někdo mu ukradl srdce. „Proto bychom chtěli doplnit chybějící prkna a na dveře umístit novou petlici, aby se zamezilo vstupu vandalů,“ doplnil Balský.

Od letošního roku má ministerstvo kultury nový dotační program, který nese název „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.“ Je cílený na drobné památkové objekty, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou ve vlastnictví ČR. Také nesmí být národními kulturními památkami. Cílovými objekty jsou drobnější kulturní památky, jež se nacházejí ve venkovském prostoru včetně území památkových ochranných pásem. Mohou to být například nejrůznější sochy nebo právě již zmíněná zvonička. Program je zajímavý v tom, že 90 % nákladů hradí stát a 10 % je minimální spoluúčast vlastníka.

Jiří Balský uvedl i částku, která se díky dotačnímu programu bude pro letošní rok rozdělovat: „Jedná se o sumu 2 794 000 korun. Primárně cílená je především na kamenosochařská díla. Šestnáct z osmnácti letošních plánovaných akcí je restaurování kamenosochařských děl v celém správním obvodu. (eva)