Ve vězení si vyděláte a ještě se dobře najíte, alespoň ve Valdicích – v jednom z nejpřísněji střežených žalářů to ještě donedávna bylo možné.

 V červnu se zde provalila kauza s pronášením drog, mobilních telefonů i jídla. Před více než dvěma týdny se kvůli této záležitosti vzdal svého místa dosavadní ředitel zařízení Karel Kocourek. Výrazně si ale nepohoršil, nyní zastává pozici analytika na Generálním ředitelství vězeňské služby ČR.

 To společně s ministerstvem spravedlnosti provedlo v průběhu července ve Valdicích několik hloubkových kontrol. ,, Zjistili jsme závažné porušování pravidel v oblasti zaměstnávání vězňů a dále pochybení při vnášení nedovolených předmětů do prostorů věznice. Na základě těchto zjištění jsme iniciovali několik trestních oznámení a personální i systémové změny,“ uvádí tisková zpráva ministerstva spravedlnosti. Při testu na přítomnost drog bylo z 307 odběrů šest pozitivních. Zabaveno bylo i několik mobilních telefonů.

Věznice rovněž čelí podezření, že někteří z trestanců prodávali svoji práci. Zadlužení vězňové vykazovali svůj pracovní výkon na spoluvězně, kteří dluhy nemají. Nemohla jim tak být strhávána část výdělku na úhradu dluhů. Spoluvězeň bez peněžních závazků pak za toto krytí dostával určité procento z pracovní odměny zadluženého.

,,Ministerstvo iniciovalo několik trestních oznámení pro trestný čin podvodu v souvislosti s nelegálními praktikami při zaměstnávání vězňů a trestní oznámení pro podezření z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Ministerstvo a kontrolní orgány vězeňské služby rovněž prošetřují podezření, zda se někteří zaměstnanci nedopustili porušení pracovněprávních či služebních předpisů,“ informuje tiskové oddělení ministerstva spravedlnosti.

Výše výslužného

Jak jsme uvedli, pozici ředitele opustil Karel Kocourek, řízením je dočasně pověřen první zástupce ředitele věznice Mírov Jiří Mach. Rezignoval rovněž Kocourkův první zástupce Milan Sim.

 Od tiskové mluvčí valdické věznice Evy Francové se dozvídáme, že na místo ředitele, který z funkce odešel, bylo vypsáno výběrové řízení, které proběhne v říjnu. Taktéž nový zástupce vzejde z výběrového řízení.

 Vypovězením z pracovního poměru získají oba doživotní výsluhu.

Když se dotazujeme na výši, Eva Francová nám sděluje: „Vše upravuje zákon 361/2003 Sb. o služebním poměru. Odchodné řeší §156, výsluhy § 157 a 158. Konkrétní údaje konkrétních osob bohužel zveřejňovat nemohu, jelikož jde o citlivou informaci a zveřejněním by se mohlo jednat o správní delikt postihovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů.“

Ve funkci dále končí vedoucí oddělení prevence, s nímž bylo zahájeno kázeňské řízení.

 Zajímá nás, zda nikomu nebyly nápadné rozdíly ve výplatách vězňů, a kdy se naposledy uskutečnila ve věznici kontrola tohoto rázu.
„Aktuálně probíhající kontroly i na tomto úseku jsou zaměřeny právě na dosavadní fungování a systém zaměstnávání a na zjištěné nesrovnalosti,“odpovídá.

Přímo ve Valdicích byla přijata další opatření, která by měla omezit pronášení předmětů do areálu.

Fakta z Věznice Valdice:
 … k 16. 8 se zde nachází 1179 vězňů
 …pracuje zde 249 příslušníků a 171 občanských pracovníků
 … zaměstnání vykonává 610 vězňů u 10 cizích subjektů

Prozatimní ředitel Mach rozhodl o důsledném monitorování odsouzených, u kterých je podezření z užívání drog. Zaměstnanci budou provádět důkladnější kontroly ubytoven a pracovišť odsouzených.

Změní se také systém kontroly zásilek, zaměstnanců i dalších osob (např. návštěv) vstupujících do věznice. Součástí změn bude i nákup nového detektoru drog a dvou protidrogových psů.

Názor starosty

Starosta obce Valdice Zdeněk Žurek pro Deník uvedl: „Víme o tom, že ve věznici jsou nesrovnalosti, je to ale zcela uzavřený svět, i když chod věznice se samozřejmě dotýká života v naší obci. Už jsme jednali s novým zástupcem ředitele, který je velice vstřícný a všichni doufáme, že dojde k nápravě.“

Historie kriminálu

Věznice je situována v objektu dřívějšího kartuziánského kláštera, který se nachází 4 km za městem Jičín, směrem na Lomnici nad Popelkou a Semily.

 Založil jej v letech 1627 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. V roce 1856 bylo rozhodnuto, že z bývalé kartuzie bude zřízena centrální věznice, ta nejtěžší pro tresty od 10 let do doživotí. V roce 1857 zakoupil objekt rakouský stát a v témže roce po jednoduchých úpravách sem byla přivezena část vězňů z trestnice Špilberk u Brna.

 Mezi prvními trestanci převedenými do Kartouz byl i známý loupežník Babinský. Od té doby mají Kartouzy Valdické jiný účel, než k jakému byly ustanoveny.