V tomto týdnu proběhne kontrolní den naší současně největší stavby – revitalizace náměstí Míru, řešit budeme různé detaily stavby.

U dvou dokončených projektů musím zajistit stavební povolení a připravit poptávkové řízení na výběr dodavatele.

Do středy připravit a podat žádost na Úřad práce na příspěvek vytvoření osmi pracovních míst na veřejně prospěšné práce. S tím souvisí výběr fyzických osob, které budou od dubna zajišťovat údržbu obce.

Dále musím postupně připravovat podklady pro zasedání zastupitelstva obce, které plánuji na první týden měsíce dubna. V tomto týdnu budu pokračovat na přípravě privatizaci jednoho bytového domu, plánujeme přestěhování knihovny do nových prostor objektu obce.