Připnout stuhu a tím pozdravit slet přišla i valdická mládež a někteří občané. Po připnutí stuhy se několik dětí vystřídalo při nesení štafety po obci a pak po společném fotografování na památku u pomníku T.G. Masaryka byla vypravena vstříc svému poslání.

Přípravy na XV. slet se už rozběhly. Bylo vybráno sletové logo, motto sletu „150 let v pohybu“, sletová znělka, připravují se hromadné skladby (např. pro rodiče s dětmi skladba Ať žijí duchové, pro dorostence Kontrasty atd.).

Připomeňme si, že v roce 2012 uplyne 130 let od prvního sletu (1882 na Střeleckém ostrově) a 150 let od založení Sokola M. Tyršem a J. Fügnerem (1862 byla založena první jednota Sokol Pražský. Vlastimil Buňka