Nechyběli ani zástupci obecního úřadu – starosta Zdeněk Žurek a místostarostka Věra Skrbková.

Váženými hosty byly starostka Župy jičínské – Bergerovy M. Tulková a vzdělavatelka J. Podlipná. V oficiální části byly předneseny nejen zprávy o činnosti jednotlivých oddílů, ale i volba nového starosty Sokola Valdice.

Neuvěřitelných více jak padesát let tuto dobrovolnou funkci vykonával obětavě, svědomitě a s přehledem bratr Miroslav Vacek, který byl nejenom funkcionářem, ale i aktivním členem. Jako cvičitel se zúčastnil mnoha sletů i totalitních spartakiád. Za jeho činnost nejen na poli místním, ale i okresním budiž mu vysloven vřelý dík.

Nově zvolenou starostkou Sokola Valdice je sestra Miroslava Vrbatová. Do její nastávající funkce jí přejeme hodně úspěchů. ⋌ Světla Krausová