Busta Masaryka byla poprvé v obci odhalena v roce 1924, v roce 1940 bylo poprsí odstraněno.

Nová busta byla zhotovena v roce 1945. Nevydržela dlouho, v roce 1953 musela zmizet a po dlouhých 56 roků zůstal na místě pouze podstavec.

Zhotovení nové skulptury T.G. Masaryka bylo v letošním roce svěřeno Leoši Valehrachovi z Hořic.

Slavnostnímu odhalení pomníku Prezidenta Osvoboditele přihlížely v úterý zhruba dvě stovky účastníků.

Radnice nechala zároveň upravit i památník obětem obou světových válek.

Další informace ještě průběžně přineseme.

Nyní se můžete dozvědět více ze slavnostního projevu starosty Valdic Zdeňka Žurka:

Informace o soše Masaryka ve Valdicích.

Informace o soše Masaryka ve Valdicích.
Informace o soše Masaryka ve Valdicích.