Jeho autorem je Jiří Sozanský, pomník představuje v životní velikosti připoutaného vězně, na kterého štěká pes.

Více se dozvíte v připojené fotogalerii a následující tiskové zprávě:

Před bránu Věznice Valdice byl umístěn Památník politickým vězňům a obětem komunistického režimu. Navazuje na předchozí památník, který byl umístěn přímo v areálu věznice. Oba mají společnou nejen tematiku, ale také autora.

„Pro mne je nový pomník určitou satisfakcí a hlavně ho vnímám jako alespoň částečné splacení dluhu generaci lidí, která prošla komunistickými kriminály,“ říká autor plastiky sochař Jiří Sozanský.

První spolupráce mezi Vězeňskou službou ČR a sochařem Jiřím Sozanským vyplynula už krátce po převratu v listopadu 1989. V září 1990 potom Jiří Sozanský ve spolupráci s vězni vybudoval uvnitř věznice památník obětem totality. Ještě dlouhou dobu to byl jediný památník na toto téma jak v ČR, tak i v dalších posttotalitních zemích. Umístěn byl ale ve vycházkových kójích a rostoucí počet vězňů si vyžádal maximální využití vnitřních prostor věznice. V současné době torza původního památníku leží v Památníku Vojna u Příbrami.

Generální ředitel Vězeňské služby ČR Luděk Kula posléze přišel s nápadem vybudovat nový památník. Finančně se na něm podílelo jednak ministerstvo kultury a jednak ministerstvo spravedlnosti. Stávající památník je vyroben z klasických materiálů – bronzu, mědi a nerezu. Největším přáním autora je, aby památník přispěl ke zvýšení prestiže těch, kteří ještě žijí, a ve Valdicích působil také jako memento i součást dalších protitotalitních aktivit. Podle Sozanského má působit jako memento.

„Tehdy se politickým vězňům upřela dostatečná satisfakce, a přitom si myslím, že bylo docela snadné projevit jim veřejně respekt a úctu a zpříjemnit jim tak poslední roky života, když ty mladé a produktivní museli strávit v kriminálech. Bohužel se tak nestalo,“ dodává Sozanský. Nespornou předností umístění nového památníku před brány věznice je jeho volná přístupnost široké veřejnosti. Od poloviny devadesátých let totiž kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením původní pomník přístupný veřejnosti nebyl, a tak výhled na Sozanského skulptury měli výhradně vězni.

Věznice Valdice je zaměřena na režim se zvýšenou ostrahou a s ostrahou. Součástí je oddělení pro výkon trestu odnětí svobody u odsouzených k doživotnímu trestu. Současná ubytovací kapacita činí 1092 míst. Josef Witschel, tiskový mluvčí Věznice Valdice