V pátek 24. září zástupci obce osobně předali starostovi obce Heřmanice na Frýdlantsku Vladimíru Stříbrnému peněžní dar ve výši 200 tisíc korun.
Tato obec byla zastupiteli vybrána z několika důvodů: Heřmanice byly nejhůře postiženou obcí, o život zde přišel jeden občan.

Heřmanice - vesnice roku 2006 Libereckého kraje a třetí v celostátní soutěži Vesnice roku 2006, se proměnily v apokalypsu.

Starosta Valdic Zdeněk Žurek vysvětluje: „Jsem rád, že zastupitelstvo jednohlasně tuto potřebnou finanční pomoc schválilo. Osobní předání jsme považovali za nejlepší řešení. Naši jednotku dobrovolných hasičů jsme nabízeli hasičskému záchrannému sboru, který koordinoval pomoc následně po povodních, byli jsme však zařazeni do tzv. záloh.

Po těchto zkušenostech, kdy v tomto období bezprostředně po záplavách bylo potřeba každé pomoci, budeme v případě podobných katastrof jednat přímo se starosty postižených obcí. Toto řešení je rychlejší a účinnější.“ A dodal: „Nikdo by neměl být k neštěstí druhých lhostejný, každý by měl nějakým způsobem pomoci.“