Za pěkného, téměř letního počasí, se v sobotu 24. září sjelo do obce 19 družstev dobrovolných hasičů, z toho čtyři týmy žen, aby změřilo své síly ve zdolání překážek při požárním útoku. Překážky byly tradiční.

Po startu dva členové družstva vyběhnou a nasednou u břehu rybníka do lodičky, jeden má pádlo osazené lopatami, druhý na udici s háčkem musí z rybníka vylovit dva umělohmotné kapříky (foto dole). Dvojice pak musí přeplout rybník ke druhému břehu, kde čeká třetí člen družstva se sacím košem od stříkačky. Tato trojice se vrací „do přístavu“, kde uvazuje loďku a dobíhá ke stříkačce. Teprve teď vyráží ze základny zbytek družstva, aby všichni zkompletovali sací a útočné vedení vody. Cesta k pomyslnému ohnisku požáru je zkomplikována překážkami, které musí členové družstva zdolat. Na konci cesty je úkolem posledního člena družstva proudem vody srazit z podstavce dva špalíky a proudem vody přesně zasáhnout terč. Ten se při správném zásahu rozsvítí a tím také končí měřený čas.

Na správné plnění všech podmínek dohlížela skupina rozhodčích vedená panem Václavem Zmatlíkem. Družstva byla povzbuzována ostatními účastníky i obecenstvem. Když všechna družstva předvedla svoji zručnost, došlo na vyhodnocení a předání cen – „úlibických koláčů“ a pohárů. Všechna družstva obdržela diplom.

Tří nejlepších výsledků dosáhla tato družstva mužů (nahoře vlevo): 1. SDH Kozojedy, 2. SDH Holín, 3. SDH Lužany. Mezi ženami pořadí: 1. SDH Holovousy (foto vpravo), 2. SDH Kacákova Lhota, 3. Valdov.

Za zdařilou akci patří poděkování všem ochotným organizátorům SDH Úlibice i dalším pomocníkům z obce, nadřízeným složkám SDH, všem rozhodčím i přítomným divákům, kteří přispěli k dobré pohodě. Pro soutěžící i přihlížející bylo připraveno chutné občerstvení včetně koláčů.

Všichni byli pozváni velitelem okrsku panem Zmatlíkem, zástupcem SDH Úlibice panem Kocourem i starostou obce panem Papouškem na příští ročník této již tradiční soutěže.

⋌František Polák