Vedoucím projektu je Lubomír Vlach, který maminky provedl kurzy v Nové Pace (24 účastnic), Hořicích (20) a Jičíně (25). Celkem úspěšně absolvovalo 65 zájemkyň, z toho již dvacet našlo zaměstnání, což bylo hlavním motivem teoretické i praktické výuky.

Ženy v domácnosti musely zvládnout hodiny ekonomiky, účetnictví, psychologie ad., a také 120 hodin praxe u vybraných firem. Podle Vlacha je projekt smysluplný a po inovaci bude pokračovat. Absolventka kurzu Karla Macáková z Jičína na setkání v Úbislavicích prozradila, že si oživila administrativu, ekonomii i účetnictví, velice přínosná pro ni byla praxe.

Martině Sixtové z Vysokého Veselí nevyhovovala pracovní doba. Kateřina Mlejnková z Jičína by uvítala více hodin psychologie, bavily ji počítače. „Pracovala jsem v Tescu, zůstala bych, ale nemohu pracovní dobu skloubit se zaměstnáním manžela.“

Na jednom se shodly naprosto všechny: že si vytvořily bezvadný kolektiv, „přišly mezi lidi“ a především se posílilo jejich sebevědomí.