Nápad zřídit koupaliště na stejném místě, kde se učila plavat většina Turnováků, vzešel z hlavy opozičního zastupitele Josefa Kunetky. Ten s nápadem přišel ve chvíli, kdy odbor životního prostředí představil sedmimilionový projekt Revitalizace údolí Jizery, který počítá s vytvořením dvou říčních pláží na poloostrově tvořeném Jizerou a jejím náhonem.

„Než investovat sedm milionů do břehů Jizery, raději obnovit to, co se v minulosti zničilo. Když vybagrujeme díru, jsme schopni vybudovat jednoduché koupaliště za několik milionů,“ předestřel šokovaným zastupitelům Kunetka.

Voda bez chemie

Jak dále uvedl, model koupaliště, jak ho sám vnímá, pojímá pouze dva podzemní vrty s dostatečnou kapacitou. Nepřefiltrovaná voda by pak bez přídavků chemie plnila bazén. Kunetkovo koupaliště by fungovalo na vlastní nebezpečí bez jakéhokoliv zázemí nebo služeb. „Maškovka se vleče a neumím si představit, že by se někdo válel u vody tam, kde z jedné strany jede vlak a z druhé strany vede silnice,“ řekl Josef Kunetka.

Jeho nápad se přítomným zastupitelům líbil. Nechali proto prověřit na příslušných úřadech možnost, že by se v Dolánkách mohlo začít stavět. Lokalita je totiž vedená jako zátopová oblast a není jisté, že by vznik koupaliště někdo schválil.

Skepse starostky

Skeptická ke Kunetkovu nápadu je například starostka Hana Maierová.
„Netuším, jak by někdo obešel problematiku povodní a stavebního zákona. V minulosti jsme již měli jednu studii, která řešila obnovu koupaliště v Dolánkách a Agentura ochrany přírody ji tehdy zamítla,“ argumentuje starostka.

Sama je nakloněna směřovat síly k dokončení areálu Maškových zahrad a nedrolit snahu mezi více projektů. Snahu Josefa Kunetky považuje za pošetilou.

Připomeňme, že dva bazény na koupališti v Dolánkách u Turnova nechala turnovská radnice před osmi lety zavézt hlínou. Bylo to ve chvílích, kdy mecenáš B. J. Horáček sliboval sto milionů na areál Maškovka, který měl co do velikosti a slávy Dolánky jednou provždy překonat. Krátce nato Horáček umírá, sen o Maškovce se rozplývá a místo koupaliště zbývá Turnovu zelený palouk.

Pro koupání od té doby Turnovákům slouží Jizera a jez na ní, který je jakousi náhražkou koupaliště.