Jez má přitom město paradoxně po svém dokončení před záplavami chránit. Kvůli stavebním pracím je však jeho kapacita sotva poloviční a nad vrchní hranou jezu ještě přečnívá železná stěna, která chrání stavební jámu. Zdeněk Hovorka, který má na městském úřadu protipovodňová opatření na starosti, řekl, že kdyby s oteplením přišly i deště, byla by část města v ohrožení.

Nový sklopný jez má Turnov chránit před povodněmi, hladina vody by díky němu měla ve městě klesnout o několik desítek centimetrů. V současné době však stavba znamená komplikaci. Odborníci se obávají, že v případě, kdy by došlo k rychlému odtávání sněhu, může paradoxně tato přestavba jezu Turnov ohrozit.

Za stěnou, která chrání staveniště jezu, by se totiž při povodních voda hromadila a hladina Jizery by tak ve městě stoupla. „Jizera umí jít rychle nahoru, není to řádově ve dnech, ale v hodinách. Řeka vystoupá za 4 hodiny, je velice prudká a zase rychle zmizí,“ říkají vodohospodáři.