Zvoničku zhotovili pro obecní úřad místní občané, bratři Petr a Miloš Kosejkovi. Obecní úřad připravil na tento den slavnostní program, k jehož zhlédnutí se zde sešlo velké množství místních občanů a „sousedů“ z okolních vesnic. Všechny přítomné přivítal starosta obce pan Martin Řehák.

Ve svém proslovu připomněl občanům historii „Hubálovského zvonu“ a oživil vzpomínky na dobu, kdy se na tento zvon v obci zvonilo. Trvalý jáhen Miloš Pour z církve římskokatolické zvoničku vysvětil.
Zvon rozezvučel společně se starostou obce Martinem Řehákem jeden z nejstarších občanů obce Hubálov, pan Vlastimil Folta. Bohatým programem provedl přítomné občany pan Ladislav Gernat starší.

Během programu vystoupili Jakub Kazda s doprovodem, Láďa Gernat st., Jiří Kotraba, Václav Rezek, Dáša Cortézová a hubálovské děti Jakub Šťastný a Tomáš Krejčík. K tanci a poslechu zahrál všem přítomným pan Ladislav Otruba s panem Pavlem Matějkou.

Pro tento slavnostní den hubálovské ženy připravily sladké a slané dobroty, které měli možnost všichni přítomní ochutnat. Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří se podíleli na přípravách tohoto slavnostního dne, všem, kteří nelitovali času ani námahy a pomohli nám uskutečnit tento významný den.⋌Ilona Vodičková, místostarostka obce Tuř