Ta má svůj obecní znak a vlajku od roku 2008, kdy byly oficiálně schváleny.

Znak je ve zlato - modře polceném štítě. Vpravo je půl vynikající černé orlice s celou hlavou a červenou zbrojí, vlevo pod sebou čelně hledí dvě zlaté tuří hlavy.

Vlajka má modrý list se žlutým žerďovým pruhem širokým třetinu délky listu. V pruhu je půl černé orlice s celou hlavou a červenou zbrojí, přiléhající k modrému poli.

Ve střední části listu dvě žluté tuří hlavy pod sebou. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Majitelé

Figury vyobrazené na znaku připomínají někdejší samostatné tuřské panství s tvrzí (a později zámkem).

Jako majitelé zdejší tvrze se totiž uvádějí postupně v 15. a 16. století Petr z Tuří erbu orlice, patřící nejspíše k rodu Čéčů z Nemyčevsi a pánů z Vlašimi, a Turští z Dřevěnice, již snad mohli být spřízněni s vladyky z Dřevěnice.

Ti byli snad téhož rodu jako rozrod z Labouně, jenž měl v erbu mimo jiné kráčejícího tura (býka).

Figury tuřích hlav představují současně výrazné takzvané mluvící znamení vykreslující název obce a jejich počet – stejně jako počet znakových polí – koresponduje s počtem místních částí obce, což je Tuř a Hubálov.⋌ Jan Tejkal