„Letos se v Tachově scházíme už popáté. Předtím jsme podobné kurzy pořádali asi třináct nebo čtrnáct let v Domažlicích, ale nastaly tam potíže s ubytováním, tak jsme se domluvili s tachovskou varhanicí Janou Vokatou a přestěhovali jsme kurzy do Tachova,“ vysvětlil lektor kurzu, regenschori chrámu Panny Marie před Týnem v Praze Bohuslav Korejs.

O kurzech v Tachově Jana Vokatá dlouho snila. „Pro mě osobně znamená to, že se kurzy podařilo organizovat v Tachově, hodně. Vždycky jsem se na něčem podobném chtěla podílet, nakonec se to podařilo. Tachov se tím navíc ohromně zviditelňuje a kurzy jsou mezi varhaníky pojmem,“ řekla nám tachovská varhanice Jana Vokatá.

Kurzy už mají svoje stálé účastníky, ale každý rok je mezi nimi zhruba třetina, kteří absolvují kurz premiérově.

„Účastníky rozdělujeme do skupin, na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Mezi začátečníky jsou třeba lidé, kteří mají letité zkušenosti s hrou na klavír či na piano, ale nemají zkušenosti s varhany.

Proto se začátečníky probíráme především základy hry na varhany, s pokročilými se věnujeme třeba i varhanní improvizaci,“ uvedla Vokatá.

„Teď se nám nabízí i více možností díky druhým varhanám v kostele Máří Magdaleny, které byly dříve nepoužitelné a pak prodělaly celkovou opravu.
Varhaníci mají raději tyto starší varhany, ale ty novější v kostele Nanebevzetí Panny Marie zase nabízejí širší možnosti použití,“ dodala.

Na kurzu se letos sešlo sedmnáct varhaníků z celých Čech. Ubytováni jsou na faře ve Starém Sedlišti.

„Kurz má teoretickou a praktickou část. Na faře v Tachově se věnujeme teorii, v obou kostelích pak praktické výuce. Přednáší se liturgie, praktická hra, intonace, znalost chorálu, sborový zpěv. O vzdělání účastníků se starají čtyři lektoři,“ uvedl Bohuslav Korejs.

„Pro účastníky kurzu znamená jeho absolvování především to, že se dozvědí více o hře na varhany, mohou své zkušenosti předat dalším kolegům. Státní školy sice vychovávají varhaníky, ale koncertní. Liturgické vzdělání tam nezískají, k tomu slouží právě tyto kurzy,“ doplnil Korejs.

Na kurz přijel poprvé Petr Šimůnek z Jičína.
„Kromě toho, že si na kurzu osvojíme nejen teorii, ale i praxi, je výhodou, že si s ostatními kolegy můžeme vyměnit praktické rady, zkušenosti, případně notové materiály, zkrátka načerpáme hodně poznatků z praxe,“ řekl nám. Jiří Kohout