Dia klub Nová Paka tu v době od 8. do 22. srpna realizuje ojedinělý projekt. Pro děti ve věku 7 až 15 let s onemocněním diabetes melitus (cukrovka) prvního typu tu pořádá ozdravný pobyt. V tomto věkovém rozmezí je tábor raritou.

 Cílem organizátorů je, aby si frekventanti vyměnili zkušenosti mezi sebou a získali informace od lékařů. Proto se také zúčastňují edukací, kde přebírají vědomosti od druhých. Učí se větší samostatnosti, např. měřit si glykemii a určit potřebnou dávku inzulínu. Zvláštností je také to, že děti, které si všechny aplikují inzulín, tu jsou samy bez rodičů.

Kapitán Flint

Setkání plní i funkci vzdělávací, klienti tu poznávají krásy geoparku Český ráj. A jako každý tábor, tak i tento má své nosné téma. Děti se každodenně vydávají po stopách kapitána Flinta.

Absolvovaly již válečnou námořní bitvu, stavěly si obydlí, najdou i zakopaný poklad – drahé kameny. Jejich program je doslova nabitý, vyráběly vlajky, podívaly se do místního pivovaru, prohlédly si hrad Pecku. Práci služebních psů jim předvedli pracovníci Vězeňské služby, zavítaly mezi vodáky a projely se na lodičkách; prohlédly si ZOO ve Dvoře Králové. V lomu Rumchalpa pozorovaly potápěče, nahlédly mezi střelce do Střediska Sopka a rychlá auta obdivovaly na autodráze v Domě dětí a mládeže Stonožka Nová Paka. V Nové Pace mimo jiné dále navštívily zakarpatský kostelík a muzeum automobilismu.

Vše zvládly pod vedením Miloslava Pačesného, zakladatele packého Dia klubu, který přiznává, že akci mohl realizovat jen za podpory spolupracovníků, díky státní podpoře, daru královéhradeckého hejtmana a Města Nová Paka. Rodiče uhradili 3900 korun a pak pomohla řada podnikatelských firem. Blýskla se i nadace Terezy Maxové, která jedné z účastnic uhradila pobyt. Zabodoval personál hotelu, který vycházel dětem maximálně vstříc a samozřejmě jim připravoval i speciální diabetickou stravu.

Projekt se mohl realizovat také díky přítomnosti lékařů a sester, kteří pravidelně monitorují zdravotní stav dětí. Odborná lékařka Martina Havlíková říká:
 „Jde nám o to, aby zde děti měly co nejpřirozenější způsob pobytu, aby si užily totéž, nebo i více než děti zdravé. Naši svěřenci mají samozřejmě svá specifika, ale jinak mají potřeby, energii jako zdraví. Skloubili jsme vše dohromady, snažíme se, aby klienti byli dobře kompenzováni, ale navíc je učíme, aby uměli správně reagovat například na pokles krevního cukru. Naším úkolem je naučit je znát svoji nemoc, reagovat na různé výkyvy glykemie. Měření provádějí některé děti samostatně, jen je kontrolujeme například u vpichu. Chceme, aby si natipovaly, kolik inzulínu aplikovat a proč. Chceme, aby odsud odešly s novými poznatky a byly pak v životě samostatné. Velice dobře se nám s nimi pracuje. “

Kluci a děvčata už na první pohled září spokojeností. Přesto jsme se jich zeptali, zda se jim ve Štikově líbí a co jim schází. Dvanáctiletá Karolínka Ondrašíková je nadšena přírodou, zdejším krajem. Její sestřička Adélka jen přitakává, že se jí tu líbí hodně moc. Jedenáctiletý Mirek Vala z Prahy je také spokojen, na nic si prý nemůže stěžovat.

A už přicházejí další děti, které se zúčastnily edukace s Vlastimilem Miletou. Ten jim například vysvětloval kalorickou hodnotu některých potravin.
Hned dvě dívenky reagují a hlásí se u paní doktorky, zda by mohly dostat nanuka. Lékařka mrkne na naměřené hodnoty a svoluje. Jásání nad tím, co ostatní zdravé děti berou jako samozřejmost…