Všechna setkání měla jedno společné téma. Tím je vybudování tolik potřebných multifunkčních prostor nad hasičskou zbrojnicí a knihovnou, které Stavským chybí. Zdejší knihovna je totiž kapacitně nevyhovující a hostinec, kde se veškeré aktivity odehrávaly, dlouhodobě uzavřen.

 Místním už došla trpělivost. „Společně s okrašlovacím spolkem jsme předložili obecnímu úřadu žádost o podporu při budování společných prostor,“ řekl Deníku při sobotní valné hromadě novopečený starosta hasičů Jakub Zlámal.

 Za okrašlovací spolek oslovil radnici předseda František Pavlíček s tím, že studie je zadána. Kolik bude stavba stát není ještě upřesněno.
 Reakce starosty obce Afolfa Sachra byla jednoznačná. „Ano, žádosti jsme obdrželi a projednali na schůzi zastupitelstva. Aktivity Stavských budeme podporovat. Na akci se pokusíme získat dotaci a pomůžeme i s úhradou projektu.“

 František Pavlíček vysvětluje: „Objekt hasičárny bychom chtěli rozšířit směrem ke kontejnerům, nad přízemím vybudovat patro, kde by vznikla společenská místnost se sociálním zařízením. Své zázemí by zde našli hasiči i veřejnost.“

Také hasiči prosazují společenské centrum

Stavský spolek si klade za cíl především stmelit místní, organizovat kulturní akce, sousedská setkání, brigády, udržovat ve vesnici pořádek a zeleň. Chce se postarat o prořez stromů, vykácení náletů, hodlá zajistit opravu křížku na polní cestě k Babáku.

Na příští rok plánuje slavnostní svěcení již opravené sochy Jana Nepomuckého u Dufků. Největším úkolem však bude zřejmě prosazení stavby společenské multifunkční místnosti nad současnou hasičskou zbrojnicí a knihovnou. Zřídit odpovídající zázemí pro setkávání místních už prosazovali před lety hasiči, na radnici v Úbislavicích ale neuspěli.

František Pavlíček doplňuje, že financování má být zajištěno ze státních dotací s desetiprocentní účastí obce. Pokud se nepodaří subvence získat, s financováním musí oomoci obec, práci provedou místní zdarma.Pomoc přislíbil za hasiče starosta Jakub Zlámal. Na sobotní valné hromadě s potěšením také konstatoval, že sbor přijal nové členy. Základnu nyní tvoří tým pětadvaceti mužů a žen, což je vlastně polovina zdejších trvale žijících obyvatel.

Hasiči za sebou mají perný rok. Letos se jim podařilo opravit zdejší zvoničku a při oslavách 105 let od založení sboru, spojených se sjezdem rodáků, ji také vysvětit. Že se oslavy vydařily, potvrdili i přítomní hosté z Úbislavic, Zboží, Štěpanic a České Proseče.