Do ni by se zapojili i rodiče a trvala by i několik týdnů.

A pak již stačilo jedno dopoledne ve školce, když jsme si hráli s různými textilními odstřižky, a kde se vzalo, tu se vzalo, vytvořili jsme ze starého věšáku obrovské strašidlo Beruškožrouta.

Naše nové strašidlo nám začalo hned od začátku vyvádět samé lumpárny. A to hlavně přes noc. Nejdříve odneslo našeho třídního maskota – Berušku. A další dny se nám začaly ztrácet i další berušky – hračky ze třídy. Děti dostaly první domácí úkol – vymyslet doma, jak bychom na strašidlo vyzráli. Vymýšlely různá zaklínadla proti Beruškožroutovi, nosily pohádkové knížky s návody, jak na strašidla.

Eliška přinesla figurku trpaslíčka, který nás měl před strašidlem ochránit. Natálka vyrobila doma s dědou rybářský prut, kterým bychom strašidlo mohli ulovit. Ale naše ukradené berušky stále nikde. Alenka přinesla z domu svoji berušku, když nám strašidlo ty naše vzalo. Další dny se připojily i ostatní děti a brzy byla „náhradních“ berušek celá hromada.
Teď jenom jak vysvobodit všechny berušky!

Hodní kamarádi

Povídali jsme si o tom, že když budeme všichni velcí kamarádi, nebudeme si navzájem ubližovat, nebudeme na sebe oškliví, žádné strašidlo nás nepřemůže. Učili jsme se nebát tmy na stezce odvahy. Vyprávěli jsme si, že pohádkových strašidel se bát nemusíme, ale zlých lidí ano. A co dělat, aby nám neublížili! Vyprávěli jsme si, jak zdravě jíst, abychom nebyli nemocní a měli sílu strašidlo přemoct.

Beruškožrout nám totiž napsal v dopise, že se ostatních strašidel bojí. Začali jsme proto strašidla malovat, vyrábět ze starých ponožek, plastových lahví, papíru. A to byl další domácí úkol nejen pro děti, ale i pro rodiče. Měli doma vyrobit strašidlo z jakéhokoliv materiálu i různé velikosti.
Ve školce se začala scházet strašidla i strašidýlka v životní i nadživotní velikosti, různých materiálů a barev. No radost pohledět. A chystal se velký den, kdy jsme měli berušky vysvobodit. Byl to den, kdy se v Neručkové třídě chystal karneval. A jaký jiný než strašidlácký! Rodiče měli doma opět plné ruce práce s výrobou masek nejen pro děti, ale i pro sebe.O karnevalu mají přístup do naší třídy totiž všichni pouze v maskách. Kdybyste viděli, kolik bílých paní, duchů, čarodějů a ježibab se nám ten den ve třídě sešlo. A hned začalo velké vysvobozování. Děti s rodiči plnili jednotlivé úkoly a za každý splněný úkol jim Beruškožrout vrátil jednu berušku. Potom spolu všichni tančili s bramborou na čele, vozili se na igelitových taškách, motali z provázku klubíčka… No zkrátka se všichni moc snažili, aby se nám berušky vrátily.

A přišel poslední úkol – najít poklad, nebát se Bubáka a vysvobodit poslední berušku.I to se podařilo. Poklad, to byla tombola, do které přispěli opět rodiče. Maminky upekly koláče a buchty ke kávě a čaji a všichni jsme si potom společně poseděli a poklábosili.
Velké vysvobození skončilo a Beruškožrout se odstěhoval do jiné mateřské školy.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a zaměstnancům MŠ, kteří se do akce zapojili a nelitovali času ani finančních prostředků. LenkaTypltová, učitelka MŠ ve Staré Pace