Ze svých prostředků „přisypalo“ 1,3 mil. korun. Starosta města Stanislav Tlášek je s dodavatelem díla, firmou Staving, velice spokojen. V třípodlažní budově jsou ve dvou patrech byty pro seniory, v přízemí společenská místnost a výdejna jídla. Moderní stavba navázala na vybudované základy z roku 2003.

Město tehdy nemělo další prostředky na dostavbu areálu, který stál 32 milionů korun (vznikly dva obytné domy a jeden vstupní objekt). Získalo totiž státní dotaci pouze ve výši 19 milionů korun, takže nakonec vybudovalo jen základy čtvrtého objektu, ke kterému byly přivedeny inženýrské sítě. O dotace se radní vloni ucházeli třetím rokem, od státu požadovali 16 milionů korun. Nakonec museli kvůli ponížení subvence na devět milionů změnit původní plány, neboť radnice neměla prostředky na úhradu stavby.

Místo plánovaných ordinací, koupelen pro veřejnost a hobby dílen tak najdou v budově ubytování starší osoby. „Obdrželi jsme 47 žádostí, nakonec komise s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zájemců vybrala pět, jejichž umístění bude v příštím týdnu schvalovat rada,“ doplňuje starosta.