Ze Šolcova statku, který zrovna získává nový nátěr, sundali ve čtvrtek ráno pracovníci firmy Durango Liberec dřevěnou záklopu. Ta zdobila jižní štít a pochází ze dne dokončení stavby 5. září 1811.

K opravám statku, který letos oslaví dvousté narozeniny, nám už více řekl jeho správce Jan Samšiňák. „Stavba byla v průběhu let 2006 až 2009 kompletně zrekonstruována, takže je ve výborné kondici. Přesto vyžaduje stálou údržbu, například došková střecha je pět let stará a právě letos bude natřena carbolinem. K tomu děláme i nátěry vnějších stěn statku.

Práce jsme orientovali do letošního roku, kdy statek slaví dvě stě let, takže chci, aby se v sezoně zaskvěl v celé své kráse,“ prozrazuje nám majitel dřevěné stavby. Co čeká původní záklopu? Získali jsme vyjádření Martina Mezery z oddělení Státní památkové péče MěÚ Jičín. „Domluvili jsme se s vlastníkem, že originál záklopového prkna se dostane do rukou restaurátora, který provede jeho ošetření a zakonzervování. Kromě toho odborník zhotoví kopii, která nahradí původní záklopu na štítu. Originál bude uložen ve výstavní síni statku.“

 Podle Mezery je prý spekulativní v této chvíli odhadnout stav dřeva. „Je nutné provést analýzy a zjistit, zda nápisy i malba jsou skutečně původní, zda se jedná o originál z roku 1811. Dřevo je soudržné, zachyceno bylo kovanými hřebíky, takže určitě nejde o novodobou záležitost.“

 Od Jana Samšiňáka jsme se dozvěděli, že letos se ve statku uskuteční šest výstav. Jedna bude zaměřena přímo k výročí nemovitosti. Potvrdil nám, že objekt bude i nadále sloužit jako galerie výtvarného umění, což byla i vůle Karla Samšiňáka (otce Jana), který tu výstavní činnost v roce 1974 zahájil.

Jan Samšiňák převzal statek od svého otce v roce 2005 a od té doby o něj s láskou pečuje. Stavbu vlastní rodina od roku 1930, o dvacet let později byl statek vyvlastněn státem a v roce 1990 restituován.