Se zahájením nového roku se společně se starosty měst ohlédneme za rokem 2011. Zaměříme se také na letošní investice, plány, ale i problémy radnic jako je zadluženost, nedostatek financí.

Se starostou Stanislavem Tláškem jsme nejdříve bilancovali.

Jaký byl pro Sobotku rok 2011?
Myslím, že celkem příznivý. Podařilo se nám zrealizovat investice za celkem 58 milionů korun bez úvěrů, jen z našeho rozpočtu.

Můžete být konkrétnější a jednotlivé akce nám přiblížit?
Zrealizována byla další etapa plynofikace, a to v ulicích J. Glazarové, Šafranice – Šolcova a Bezručova a Na Benešově za celkem 3,4 mil. Kč včetně DPH. V této chvíli je médium rozvedeno po více jak polovině města. Konečně se nám podařilo zmodernizovat toalety na Humprechtu za 1,46 mil. korun s dotací 450 tisíc ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF). V Novoměstské ulici byla zrestaurována socha Jana Nepomuckého za 100 tisíc.

Celou částku hradil SZIF. Za 1, 4 mil. jsme dokončili výměnu oken na městském úřadě s podporou ministerstva kultury, které nám uvolnilo půl milionu korun. Podařila se nám završit třetí etapa kanalizace za 38 milionů, kde nám pomohl SZIF 27 miliony a kraj 3 miliony. Do opravy chodníků v Boleslavské ulici jsme vložili 200 tisíc korun a do renovace veřejného osvětlení ve Kdanici 282 tisíc korun. Vloni jsme také otevřeli nový sběrný dvůr za 13,4 milionu. Tady nám také vypomohl SZIF částkou 11 milionů korun.

Je město v této chvíli zadluženo?
Ano, splácíme 6 milionů korun, peníze jsme si půjčili na první etapu kanalizace a budování DPS. Vše splatíme v roce 2016.

Rozpočet na letošní rok sice schválen nemáte, ale s jakými výdaji počítáte?
Chtěli bychom opravit střechu a fasádu domu čp. 6 na náměstí. Objekt je kulturní památkou, a tak dotaci požadujeme od ministerstva kultury. Náklady odhadujeme na 6 milionů. Připravujeme také opravu balkonu na zámku Humprecht za půl milionu. Tady nám pomůže kraj s dotací 250 tisíc korun. Pokud získáme peníze od kraje, pustíme se do stavby vodovodu ve Staňkově Lhotě. Původní řad už je nevyhovující, nový bude stát přibližně 5 milionů. Dokončit chceme i osvětlení ve Kdanici za půl milionu. Celkem počítáme s výdaji 12 milionů korun.

To je proti loňskému roku značné zeštíhlení investic?
Ano, nemůžeme každým rokem vyčerpat městský rozpočet.

Přesto, na co Vám nejvíce chybí finanční prostředky?
Na opravu místních komunikací a chodníků, to je jednoznačné. Letos bychom chtěli například renovovat konec ulic Zahradní a Bezručovy.Tady máme rozpočet šest milionů. To je další z priorit, ale do té se můžeme pustit jen v případě, že získáme státní podporu.

A jaké jsou další plány, které se zatím nepodařilo uskutečnit?
Revitalizace náměstí. Připravenu máme studii a už víme bezpečně, že v roce 2013 bychom mohli žádat o dotaci.

Na jaké změny se tedy mohou Sobotečtí i návštěvníci v centru města těšit?
Především bude celé centrum předlážděno, zůstane jen průjezdný asfaltový střed. Naším přáním je vytěsnit odtud autobusovou dopravu a zastávky zřídit buď v Boleslavské nebo Spyšovské ulici, ale to je všechno ještě v jednání. Vzniknou nové parkovací plochy, které se rozšíří i na upravené malé náměstí. Chtěli bychom zakoupit moderní mobiliář a instalovat nové osvětlení, ale všechno je opět o penězích.

Podařilo se už městu vyřešit problém s nedostatkem vody na zdejším koupališti?
Zatím ne, areál je sice v provozu, ale nad jeho budoucností visí otazník. Radnice nemá prostředky, aby investovala do zbudování nové studně, která by zajistila větší přítok vody. Nový zdroj by totiž stál čtvrt milionu korun. Potřebná je i modernizace ubytovací kapacity. Radní nyní musí zvážit, zda areál v příštím roce znovu pronajmou. Připouští i možnost prodeje.