V loňském roce Sobotečtí odhalili desku zemskému archiváři Františku Dvorskému, na nádražní budově je připomínka politika Jindřicha Maštálky, není problém nalézt desky Jeřábka, Turnovského, Raise a dalších. Pomníky Václava Šolce či Václava Špály jsou rovněž dostatečně známé, stejně tak jako pomníky osobností pohřbených na soboteckém hřbitově.

„Se sympatií a radostí chci poděkovat zastupitelstvu města, městské radě a starostovi Stanislavu Tláškovi, že umožnili zřízení pamětní desky. Mnozí v zastupitelstvu jsou mými žáky a jsem šťastná, že při svém rozhodovaní snad nezapomněli na naše hodiny češtiny,“ uvedla sympatická paní učitelka.Miloslava Hrdičková byla žena, která chtěla rozhodovat sama o sobě. To v době, v níž žila (1886 – 1958), nebylo běžné. Ve své poslední vůli odkázala hmotný majetek i práva k duševnímu vlastnictví Šrámkově rodné Sobotce. Opět čin zcela výjimečný.