Kost – Nejzachovalejší český hrad Kost je v srpnu dějištěm rekonstrukce středověkého postupu prací při opravě střechy Velké věže.

 Národní kulturní památka prochází obnovou v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V letošním roce probíhá oprava krovu Velké věže.

 Vzhledem k jedinečným hodnotám národní kulturní památky a nárokům na zachování historického prostředí hradu i během náročných stavebních prací byla k těmto účelům na věž, která je nejstarším objektem hradu, vyzvednuta unikátní funkční kopie středověkého jeřábu na lidský pohon.

 Jeřáb byl postaven na základě ideové rekonstrukce podle vyobrazení z Václavovy bible (1390–1400) a z poznatků získaných průzkumem dochovaných historických kol se šlapacími bubny u nás i v zahraničí.

 Sestrojili jej tesařský mistr Petr Růžička a projektant Vít Mlázovský pro výstavu „Karel IV. - císař z Boží milosti“ , jež se konala na Pražském hradě v únoru až květnu 2006. Vyroben byl dobovými technologiemi z ručně tesaného dřeva za účasti veřejnosti přímo na Pražském hradě a částečně v libeňské synagoze v Praze. Po skončení výstavy na Pražském hradě byl jeřáb použit při opravě krovu Královského paláce na hradě Točníku.

Parametry jeřábu:
Půdorysné rozměry klece jeřábu 3.50×3.50 m
výška stožáru 8.0 m (s podstavou 9.0 m)
vyložení ramene 2.90 m až 4.70 m
hmotnost jeřábu bez obsluhy a zátěže 3000 kg
předpokládaná max. hmotnost břemene 700 kg

Není známo, že by funkční kopie středověkého jeřábu na lidský pohon, vyrobená původními technologiemi, dobovým nářadím a z materiálu odpovídajícího téže době, byla již někdy uskutečněna.

Několik velkých jeřábů bylo sice vyrobeno a prezentováno veřejnosti, ale ty byly zhotoveny pomocí novodobých prostředků, nikdy nebyly využity na běžné stavbě a většinou šlo jen o částečně funkční modely.

Instalovaný ručně tesaný středověký jeřáb na lidský pohon je na velkém nádvoří hradu Kost k vidění za provozu do začátku září. Po skončení prací ho bude možno prohlédnout v expozici ještě do konce měsíce října.⋌
⋌Lenka Nyklová